Skip to content

Hvem er den? Opgaver, roller og ansvar i forbindelse med en dataplatform

I takt med det øgede fokus på brug af data i virksomhederne stiger forventningerne til de opgaver, som skal løses i forbindelse med en dataplatform, men hvad betyder det for BI teamet?
28. maj 2019 twoday kapacity

BI, Data Warehouse, Big Data og Artificial Intelligence (AI) – begreberne er mange og forventningerne til, hvad den forretningsmæssige værdi kan være ved at være datadreven er endnu flere. Data gør det ikke alene. Der skal en række kompetencer i spil for at skabe det datagrundlag, som giver forretningen nye muligheder for at udvikle sig med brug af data.

Uanset om man har organiseret sine datakompetencer i IT, i et BI team, i et performance management team eller slet ikke, så betyder de stigende forventninger, at man står overfor den samme opgave. Man er nødt til at forholde sig til hvilke kompetencer, roller og ansvar man har brug for at placere for at kunne udvikle og vedligeholde en værdiskabende dataplatform.

I twoday kapacity bliver vi, i næsten alle vores projekter, bedt om at komme med et bud på, hvilke kompetencer og ressourcer der kræves for at holde en dataplatform i luften. Virksomhederne er klare over, at der er brug for at præcisere opgaverne og sætte forventningerne rigtigt for at få et godt samarbejde omkring en dataplatform. Nogen har måske tilmed en historik med bristede forventninger, så der er ekstra behov for at vaske tavlen ren og sikre, ”hvem der er den”.

BI teamet kan både være et fast team og et virtuelt team, hvori kompetencerne kommer fra forskellige afdelinger, men opgaverne, som er en god idé at placere, er de samme. Etableringen kan dog godt foretages over tid – der er måske hverken ressourcer eller tid til at tage fat på det hele på en gang, så en gradvis udvikling af kompetencerne kan sagtens være en del af et roadmap omkring en dataplatform.

Listen nedenfor giver et bud på de kompetencer og opgavetyper, som BI teamet kan blive mødt af. Dem kan man med fordel beslutte, hvordan man vil håndtere og planlægge placeringen af:

Forretningsrettede kompetencer

 • Forretningsmæssige dataprojektleverancer inklusiv projektledelse
 • Løbende brugersupport – høj prioritet/”brandslukning”
 • Løbende brugersupport – ad hoc spørgsmål og rådgivning (Café support)
 • ”Account management” (hos nogen hedder det business partnere) og planlægning i forhold til forretningsområder/afdelinger
 • Forretningsudvikling og innovationsprojekter relateret til brug af data

Udviklings- og arkitekturkompetencer

 • Udvikling af back-end (DWH), AI modeller og front-end (Dashboard & rapporter) i projekter
 • Mindre tilretninger og fejlrettelser
 • Systemvedligehold
 • Systemoverblik af BI/Data landskab (dataarkitektur)
 • Løbende udvikling af tekniske udviklingskompetencer

Administrationskompetencer

 • Governance proces vedligehold og håndtering (guidance og sanktionering), herunder brugeradgang, sikkerhed og administration af licenser/cloud services
 • BI Portal administration og opdatering

Uddannelses- og forankringskompetencer

 • Bruger- og superbruger uddannelse
 • Kommunikation og deling af erfaringer/succeshistorier
 • BI netværk facilitering

Har din organisation brug for at lave et roadmap for jeres dataplatform, kan du læse mere om, hvordan man laver digital transformation med en cloud baseret dataplatform i vores e-bog, som du finder her.

Relaterede artikler