Skip to content

Hvad er twoday kapacitys Data Operating Model?

twoday kapacitys Data Operating Model er et framework og en skabelon til at analysere og kategorisere de underområder, der har indflydelse på værdiskabelsen med data. Frameworket er udarbejdet på baggrund af et teoretisk fundament kombineret med mange års erfaring i at rådgive og arbejde hands-on med data. Modellen er derfor også gennemgående i flere af vores ydelser, fordi den inkluderer både teknik, proces og mennesker i værdiskabelsen som helhed.

twoday kapacity Data Operating Model består af 6 kategoriske områder, der alle har indflydelse på værdiskabelsen med data:

Business Support

Samarbejdet og processerne mellem forretningen og BI/datateamet – fra idé til produktion.

Digital Reporting

Anvendelsen af rapporter, KPI’er og insights. Tilgængelighed, data storytelling og analysemuligheder.

Strategy & Communication

Den strategiske retning med data, BI og AI. Lige fra direktionslokalet til slutbrugerne. Hvor er vi på vej hen – hvorfor – og hvordan når vi frem?

Culture and Capabilitites

Hvordan er kulturen og tilgangen til at arbejde med data, BI og AI? Herunder løbende uddannelse, innovation, forankring og samarbejde.

AI and BI development

Metoder og standarder der sikrer både kvalitet, forretningsbehov og udviklingshastighed.

Architecture

Fundamentet for hele data anvendelsen. Lige fra performance til governance.

Hvad ligger til grund for DOM?

twoday kapacitys Data Operating Model er baseret på en lang række underliggende variable. Således findes der for hver af de 6 områder i modellen, en lang række specifikke spørgsmål, der er med til at kortlægge modenhed.

Denne underliggende datamodenheds-matrix har vi i twoday kapacity udarbejdet på tværs af arkitekter, udviklere og Digital Strategy-ressourcer. Det mener vi giver den mest retvisende og nuancerede vurdering.

Samtidig sikrer det også, at alle potentielle vinkler afklares – teknisk såvel som forretningsmæssigt. Samlet set danner det det bedste udgangspunkt for en rød tråd gennem værdiskabelsen.

twoday-kapacity-situation-10-800

Analyseredskab og fundament for organisering og processer

Udover at være skabelon for mange af twoday kapacitys ydelser, har DOM også den fordel, at den giver et godt udgangspunkt for at udarbejde ”virksomhedsspecifikke operating models”. Det vil sige modeller for organisering og processen i og omkring dataområdet. Modeller der er specifikke for den enkelte virksomheds situation og strategi.

Ved at belyse ”hvem gør hvad, hvornår – og hvorfor?” baseret på alle værdiskabende faktorer samt styrker og svagheder skabes der et godt overblik for udarbejdelsen af netop din virksomheds operating model på dataområdet. Med dette overblik er du bedre klædt på til implementering og forankring.

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
stj@kapacity.dk
26 30 90 01