Skip to content

Business Analytics

Opdag fordelene i datadrevet beslutningstagning med vores avancerede Business Analytics-løsninger. Få dybdegående indsigter og skræddersyede analyser, der kan omdanne komplekse data til klare strategiske fordele for virksomheden. 

Gør data til et aktiv for virksomheden

Business Analytics er et datadrevet indblik i virksomhedens situation, der sætter fokus på:

  • Hvordan er den aktuelle status på forretningen?
  • Hvad sker der, hvis tendensen fortsætter?
  • Kan vi optimere, så vi får det bedste ud af mulighederne?

Hvis vi kigger nærmere på definitionen af Business Analytics, kan vi se, at begrebet omhandler kompetencer, teknologier og metoder til undersøgelse af historiske forretningsdata med henblik på at få indsigt og drive forretningsplanlægning.

Det handler altså om at opnå ny forretningsforståelse, både for topledelsen og den enkelte medarbejder, baseret på data og statistiske metoder, hvorimod Business Intelligence fokuserer mere på historisk performance.

Den rette tilgang, når man skal bygge et Data Warehouse, en Business Intelligence-, Performance Management– eller Advanced Analytics-løsning er funderet på samarbejde og sparring omkring virksomhedens behov, forståelse af hvordan projektet tilpasses den enkelte organisation, solidt håndværk og en best practice tilgang, som kunden kan overtage og arbejde videre med.

Business Analytics er ikke et projekt, det er en rejse med kontinuerlig udvikling, og Kapacity har kompetencerne til at arbejde sammen med jer hele vejen.

twoday-kapacity-situation-7-1280

Dit Business Analytics overblik

Business Analytics er overskriften for en lang række kompetencer, processer og teknikker, som tilsammen giver din virksomhed både overblik og detaljeret viden omkring historisk performance og sammenhænge imellem faktorer, som kan bruges til at drive den fremtidige forretning i den ønskede retning.

I twoday kapacity kan vi hjælpe dig hele vejen fra strategi til forankring. Du kan læse mere om vores tilgang til Business Analytics Strategi her.

Afhængig af hvor din virksomhed er i dag i forhold til at omsætte data til indsigt, er der fire værdiskabende områder, vi gerne vil fremhæve:

  • Konsolidering af datakilder i et centralt Data Warehouse, så hele virksomheden har det samme grundlag for at analysere forretningen.
  • Overvågning af kritiske nøgletal, så virksomheden kan reagere hurtigt, hvis problemer opstår.
  • Dybdegående analyse af data og datasammenhænge. Når din virksomhed ikke længere skal bruge tid på at samle data sammen, bliver der tid til for alvor at forstå og bruge dem.
  • Planlægning baseret på detaljerede opgørelser af den historiske performance og dermed en både hurtigere og mere præcis målstyring.

Fire områder inden for Business Analytics, der skaber værdi

Hvor skal man starte og begynde med Business Analytics? De følgende fire områder er gode eksempler på tiltag, der skaber værdi og er et vigtigt fundament for videre udvikling:

Data Warehouse

Virksomhedens centrale Data Warehouse udgør fundamentet for de andre Business Analytics-discipliner. Når Data Warehouset er på plads, er der sikkerhed for konsistens i data og forretningslogik, performance i forespørgslerne samt tillid til en velafstemt løsning.

Overvågning

Ved at sætte fokus på de kritiske nøgletal, som er vigtige for virksomhedens forretningsstrategi, sikres det, at alle har øjnene på det, der gør en forskel. I kan koncentrere jer om at drive forretningen, for der er hele tiden overblik over udviklingen, og kritiske udsving kan varsles tidligt. Vi arbejder med dashboards, KPI’er og standardrapportering afhængig af modtagergruppen og informationsområdet.

Analyse

Muligheden for self-service, faste analyser og Data Mining er vigtige discipliner i en velfungerende Business Analytics-løsning. Det er afgørende at have mulighed for at afdække nye, interessante datasammenhænge, som normalt ikke dækkes af standard dashboards eller den faste rapportering.

Planlægning

For mange virksomheder er budgettering og planlægning en manuel proces, som tager meget tid og involverer store dele af virksomheden. Ved at anvende de data, som er samlet i det centrale Data Warehouse, sikres en hurtigere start og en mulighed for et kvalificeret datadrevet udgangspunkt og virksomhedens budgetter, som så kan tilpasses til de fremadrettede planer. Samtidig sikrer en systemunderstøttet budgetproces, at opsamlingen af input fra de forskellige dele af virksomheden kan foregå smidigt og uden tvivl om, hvilke budgetdata der er de gældende.

Brug Microsoft Power BI til Business Analytics

Power BI er en række af Analytics-værktøjer til analysering af data og deling af indsigt.

Produkterne er nemme at komme i gang med og egner sig derfor særdeles godt for dig, der skal i gang med at se nærmere på virksomhedens data. At Power BI er gratis i personlige udgaver er blot et plus.

Du kan læse mere om, hvordan Power BI kan bruges i en Business Analytics-kontekst på Microsoft Power BI’s blog.

twoday-kapacity-situation-6-1280