Skip to content

Erfaringer viser, at adgang til relevante data - med rette frekvens - er medvirkende til, at problemer med fejlposteringer, manglende registreringer med videre løses mere effektivt. Det giver en effektiv lukkeproces og et mere retvisende regnskab.

Hos twoday kapacity fokuserer vi på 3 indsatsområder i vejen til en mere effektiv proces:

 • At øge hastigheden i lukkeprocessen
 • Få skabt overblik og indsigt med BI og dermed forbedre datakvaliteten
 • Automatisere og gøre arbejdsprocesserne mere enkle

Vedvarende forbedringer indenfor disse 3 indsatsområder ender ud i bedre resultater og mere effektivitet som resultat af mere tid og højere præcision.

Forudsætninger for at lykkes med periodeafslutning

Udfordringer og begrænsninger i lukkeprocessen ses typisk i organisationer, dér hvor et eller flere forhold ikke er til stede;

 • Processer skal være robuste, effektive og standardiserede med begrænset manuel håndtering og processerne skal derudover være veldokumenterede
 • Organisationsstrukturen skal være effektiv med klare roller og ansvar. Teamet skal være sat med kompetente medarbejdere med data- og analytiske færdigheder
 • Der skal være adgang til troværdige og opdaterede data for hele organisationen løbende
 • Systemer og værktøjer skal være nutidige, relevante og understøtte automatisering således manuelt håndteret arbejde begrænses. Og teknologierne skal udnyttes optimalt, så kilder til fejl reduceres, datakvalitet forbedres og gennemsigtigheden øges
 • Styring og rette niveau af indførte politikker, procedurer, regler og interne kontroller skal være implementeret

Gratis whitepaper: Vil du vide mere om vores metode eller hvordan du kommer i gang?

Hvis du vil vide mere omkring, hvordan du kommer godt fra start med periodeafslutning, kan du med fordel hente vores white paper ved at udfylde formularen ved siden af. Det beskriver, hvordan man afdækker, hvor der kan sættes ind med Business Intelligence og dataanalyse i virksomheden.

twoday-white-paper-ipad-vertical-mockup-thank-you-page-maanedsluk

twoday kapacitys tilgang – kom godt i gang

At komme godt i gang og starte på første indsatsområder kan virke som en stor opgave, og det kan være svært af få prioriteret i en travl hverdag.

Hos twoday kapacity anvender vi en simpel metode, hvor der hurtigt spores ind på konkrete problemstillinger og prioriteter.

Forstå baseline

Vi skal kende den aktuelle situation og have skabt fælles forståelse for udfordringer og prioriteter. Som en del af baseline, får vi kategoriseret problemstillingerne, så vi ved, om fokus i den videre analyse skal være på processen, organisering, data, teknologi eller governance. Desuden prioriteres og udvælges fokusområder ud fra en simpel prioriterings-matrix.

Analysér problemstillinger

Via interviews med de nøglepersoner, der er udførende på arbejdsopgaverne, analyseres arbejdsprocessen fra A-Z for at forstå udfordringerne i detaljer og for at identificere optimeringsmulighederne.

Modenhedens vurdering

Arbejdsprocessen skal være på et vist modenhedsniveau, og kompetencerne skal være til stede for at skabe det bedste fundament for optimering.

Få skabt overblik over indsatser og løsningsforslag

Observationerne fra analysen præsenteres med anbefalinger til indsatser og prioriteringsrækkefølge. Formålet med analyse af månedsafslutningsprocessen er at identificere de arbejdsopgaver og udfordringer, der er forbundet med månedsafslutningen. Herunder også udarbejdelse af den færdige ledelsesrapportering, som kan optimeres ved hjælp af dataanalyser og BI-løsninger.

twoday-kapacity-situation-26-1280

Hvordan giver BI værdi i periodeafslutningen?

Kundefordele – eksempler

 • Mere tid til rådighed til kontrol, analyse, ledelsesrapportering og Business Partnering
 • Stor reduktion i manuel og tidskrævende eksport af ERP-data og dataimport til Excel
 • Controllere og bogholdere kan arbejde samtidigt. Det imødeser fejlfinding tidligere og løbende i måneden
 • Bedre mulighed for overholdelse af regnskabsmæssige regler og retningslinjer. Med BI finder du flere dataindtastnings- og regnskabsfejl og har bedre mulighed for konsolidering og opstilling af finansielle nøgletal
 • Mere rettidig analyse, afstemning og lukning af balancekonti

Det kan twoday kapacity hjælpe med:

 • Luk bøgerne hurtigere med brug af BI
 • Hurtigere dataindsamling og aggregering af resultatopgørelsen og balancen i lukkeperioden
 • Automatisk afstemning mellem datamodeller og ERP-system er mere præcis og frigør tid
 • Kubebaserede afstemningsmodeller i Excel eller BI optimerer og giver større datatillid
 • Mulighed for at afstemme og analysere flere finanskonti, hvilket øger nøjagtigheden af regnskabet
 • Uddannelse af økonomipersonale integreret i arbejdsdagen

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
stj@kapacity.dk
26 30 90 01