Business Intelligence

Få overblik over virksomheden

– både i fortiden, nutiden og fremtiden.

Business Intelligence dækker over en række forskellige tilgange til at præsentere virksomhedens samlede data for de forskellige brugergrupper, og det er vigtigt at tænke med i sin Business Analytics-løsning, hvis man vil have den fulde glæde af at samle data i et centralt Data Warehouse.

For nogle brugere er adgang til et struktureret datagrundlag via Excel, hvor man selv kan lave alle de analyser, man har brug for, den rigtige tilgang til et præsentationslag.

For rigtig mange andre brugere bliver data først relevante, når de præsenteres i en kontekst, som er relevant for det job, de udfører og dermed de data, som giver mening for de spørgsmål, de skal have svar på i deres dagligdag.

Nogle brugere har en præference for data præsenteret i rækker og kolonner, som vi kender det fra klassiske regnskabsrapporter. For andre brugere er informationerne mere intuitive, hvis de inkluderer grafiske virkemidler og f.eks. billeder af de produkter, som præsenteres i en oversigt over indtjening per produkt.

God Business Intelligence er, når alle brugere af data får præsenteret deres information i det format, som passer til deres rolle og deres foretrukne måde at modtage informationerne på.

Friheden til at arbejde med forskellige præsentationer af data får vi, når vi gennem det centrale Data Warehouse sikrer, at datagrundlaget er det samme, og definitionerne på nøgletallene er fælles for alle.

Vi har valgt at samarbejde med tre stærke leverandører på området: Microsoft, IBM Cognos og TARGIT.

Rapportering

Den rigtige information, I det rigtige format til den rigtige målgruppe.

Rapportering er kernedisciplinen i Business Intelligence. I de fleste organisationer er der en bred skare af brugere på et Business Intelligence-værktøj, alle med vidt forskellige behov for indsigt. Det er derfor vigtigt at overveje, hvem der er målgruppen for virksomhedens rapporter og dashboards og designe historiefortællingen i den enkelte rapport, så den på enklest vis giver den nødvendige indsigt. Der er fem overordnede punkter, der danner rammerne om rapportering:

Som nævnt findes der i de fleste virksomheder et meget forskelligartet behov for præsentation af data.

Ledelsen vil typisk have brug for KPI’er, der let og hurtigt giver et overordnet overblik over den nuværende situation. Analytikere har brug for at kunne dykke dybere ned i tallene og forstå årsag og sammenhænge, og se på detaljerne bagved trends. Salgsorganisationen har brug for på daglig basis at følge med i egen performance. En afdelingsansvarlig har brug for at følge op på omkostningsbudget og specifikke KPI’er for dennes afdeling. En produktionsansvarlig har behov for at kunne følge med i, om deadline overholdes og om målsætninger nås.

Og der findes adskillige andre roller med behov, der – hvis de dækkes – er med til at sikre, at beslutninger tages på det bedst mulige grundlag i hele organisationen.

Læs mere om målgrupper her.

Der findes i dag et utal af muligheder for at få præsenteret data. I et call center kan det være en stor skærm med fælles nøgletal eller måske indlejret i en fælles intranet portal, mens andre har brug for et mere simpelt dagligt overblik i en pdf-fil, eller en hurtig KPI-indsigt via et mobilt dashboard. Analytikeren derimod har som oftest brug for at arbejde i et værktøj, hvor det er muligt at dykke helt ned i detaljen omkring de enkelte nøgletal og måske sammensætte dette med eksterne data eller andre data, som er forskellige fra gang til gang.

De Business Intelligence-platforme, vi arbejder med i Kapacity, understøtter alle de gængse medier og kanaler fra e-mail distribution, Excel-, portal- og mobil adgang til indlejring i egne websider eller operative systemer som f.eks. et CRM eller Call center system.

Viste du, at vores hjerne afkoder meget hurtigere, hvis vi arbejder bevidst med at gruppere informationer visuelt i blokke? Eller at vi rent instinktivt afkoder kontraster, før vi læser indhold? Der er en række visuelle tricks, som handler om brug af farver, gruppering, kontraster, sortering, genkendelighed og navigation, som signifikant øger brugeradoption og dermed i sidste ende den værdi, vi får ud af vores Business Intelligence-løsninger.

Sammen med målrettet fokus på den historie, rapporter og dashboards skal fortælle for bedst muligt at understøtte en virksomheds forretningsstrategi og initiativer, er visualisering et kraftfuldt værktøj i forhold til at sikre, at de vigtigste facts bliver præsenteret på en måde, så modtageren nemt kan identificere dem og bruge dem som beslutningsgrundlag.

Du kan læse mere om visualisering her.

Data Governance består af en serie af elementer, der balancerer medarbejdernes frihed til at lave nye og ændre analyser og rapporter og den nødvendige kontrol med data, der sikrer et fælles billede af situationen – “one set of numbers”.

For at få succes med et centralt Data Warehouse, som alle dele af virksomheden tager til sig og som kan udvikles og skabe værdi for forretningen, anbefaler vi at designe en arkitektur, der giver mulighed for fleksibilitet og beskrive den proces, som data går gennem, fra den helt åbne og fleksible self-service analyse til den robuste, veldokumenterede månedsrapport, som sendes til bestyrelsen.

Mange nye dashboards eller forbedrede rapporter eller analyser kan starte i et sandkassemiljø som en test af en idé, og hvis de giver den ønskede indsigt efter en række iterationer, kan de gøres til f.eks. markedsspecifikke rapporter eller fælles virksomhedsrapporter og distribueres til alle enheder via en fælles platform.

Med denne tilgang kan en rapports eller et dashboards livscyklus også beskrives: Starter som en ide eller hypotese, bliver en ofte benyttet rapport i en afdeling, bliver en virksomhedsrapport, hvis fordelene og betydningen går ud over den individuelle afdeling, for til sidst måske at blive skrottet, hvis den mister sin betydning eller ikke bliver brugt mere.

Self-service i forbindelse med valg af Business Intelligence-teknologier har de senere år været et af de primære forretningskrav, virksomheder fokuserer på.

Det giver god mening at sikre, at der er muligheder for både at have standardrapportering og mulighed for selv at danne analyser, men erfaringerne viser, at begrebet ”self-service” betyder meget forskellige ting for både forskellige virksomheder og for forskellige brugere.

Hvis en virksomhed er vant til at basere sin rapportering på distribuerede PDF-rapporter, så vil muligheden for at se de samme data i en dynamisk rapport med mulighed for at filtrere på f.eks. perioder, lande, produktkategorier eller lignenede opleves som ”self-service” for nogen. Er man derimod forretningsanalytiker eller Data Scientist og vant til at sammenstille dataanalyser på kryds og tværs, så vil forventningen til et self-service-værktøj være langt mere avancerede.

Det handler derfor om at levere self-service i det rigtige niveau til de forskellige brugerprofiler. Uanset hvor avanceret self-service en organisation har brug for i deres Business Intelligence-løsning, så vil forståelsen af data og den logik, som skal til for at bygge meningsfyldte analyser være en forudsætning for at kunne stole på de resultater, der kommer ud af self-service-analyser. Her kommer en solid Governance-proces ind som sikring af, at alle ved, hvad grundlaget har været for en analyse.

Du kan læse med om Data Governance processer her under fanebladet “Governance”.

Målgrupper

Fire eksempler på typiske målgrupper i Business Intelligence løsninger:

Visualisering af jeres forretningskritiske data

Kapacity hjælper virksomheder med at revitalisere eksisterende eller udvikle nye
rapporteringsløsninger efter de nyeste visualiseringsprincipper.

Mange virksomheder har en eller anden form for Business Intelligence løsning – alt fra dedikerede Data Warehouse-platforme med tilhørende analyse- og rapporteringsværktøjer, til mere eller mindre fastlagte Excel-rapporter.

Uanset den aktuelle løsning, synes de bare, at det ikke er helt godt nok. Måske har I det på samme måde. Måske er jeres situation en af følgende:

  • I har en BI løsning i dag, men der er alt for mange rapporter, og de fleste bruges ikke.
  • I har en BI løsning i dag, men I ved ikke om I reelt får de vigtigste KPI’er frem i lyset hos den enkelte medarbejder. Eller om det er de rette KPI’er, der fremstår i rapporterne.
  • I er ikke sikre på, om jeres rapportering har den tænkte effekt på forretningen.
  • I har en BI løsning i dag, men I synes den ser kedelig og gammeldags ud.

  • I har ikke en BI løsning i dag, men I rapporterer på anden vis og tænker, at et mere strømlinet analyse- og rapporteringskoncept må kunne gøre underværker.
Business Intelligence dashboard i Microsoft Power BI

Business Intelligence dashboard i Microsoft Power BI

Vi har lang og god erfaring med at tage udgangspunkt i situationer som ovenstående og på kort tid omsætte dette til synlige og inspirerende forslag til løsninger. Et typisk forløb kan se sådan ud:

Visualiserings- kick-start

Introduktion til moderne visualisering, begreber og practices.

Visualiserings- kick-start

Vores visualiseringsekspert tager jer gennem væsentlige visualiseringsprincipper, så vi får fælles sprog og mål for visualisering af jeres forretningsdata.

Jeres situation og ønsker

Sikring af en god start gennem forståelse af, hvad der virkelig skaber værdi rapporterings- og visualiseringsmæssigt.

Jeres situation og ønsker

I sætter os ind i jeres vision for rapportering og visualisering. Vi gennemgår allerede kendte krav. Vi gennemgår eksisterende rapporter sammen. Vi får afklaret brugerprofiler, brugssituationen, relevante KPI’er og selvfølgelig adresseret valg af værktøj.

Designworkshop

Udvikling af jeres visualiseringssetup i form af layout, struktur, navigation, dynamik og branding

Designworkshop

Med udgangspunkt i Kapacitys erfaring træffer vi sammen beslutninger om alt fra placering af information på skærmen og generelle usability overvejelser, over navigation og storytelling, til brug af farver og effekter samt tilpasning til jeres specifikke brandingønsker.

Konceptua-lisering og prototyping

Udvikling af en prototype, så I hurtigt kan opleve slutresultatet.

Konceptualisering og prototyping

Med udgangspunkt i det udarbejdede visualiseringsdesign sætter Kapacity på kort tid en prototype sammen. Vi har brug for et mindre udsnit repræsentativt data, fra jer. Sammen gennemgår vi prototypen og finder ud af det endelig design.

Evaluering og konklusion

Næste skridt aftales og planlægges

Evaluering og konklusion

I har allerede en leverance: En designhåndbog og en prototype. Næste skridt kan være udvikling af flere rapporter, databearbejdning, produktionsmodning, uddannelse mv. Vi rådgiver og leverer i henhold til, hvad der er den bedste løsning for jer.

Legepladsproducenten Kompan har fået nye dashboards – med egen branding.

Kompan og Kapacity har samarbejdet i en årrække, hvor Kapacity bl.a. har udviklet Kompans Data Warehouse, som føder virksomhedens TARGIT Business Intelligence løsning med data.

I forbindelse med opgradering af Kompans Microsoft Dynamics NAV løsning, som også indebar videreudvikling af Data Warehouset, valgte man at få Kapacitys hjælp til at udvikle nye dashboards.

Projektet startede med en en-dags workshop, hvor struktur, flows, data, layout og design blev drøftet.

Læs mere om Kompans løsning her
Business Intelligence Case: Visualisering hos Kompan

Business Intelligence Case: Visualisering hos Kompan

Mere Business Analytics

Kapacity har kompetencer inden for alle discipliner af Business Analytics, herunder: