Business Intelligence (BI)

Business Intelligence giver overblik over virksomheden – både i fortiden, nutiden og fremtiden.

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) dækker over en række tilgange til at præsentere virksomhedens samlede data for de forskellige brugergrupper, og det er vigtigt at tænke med i sin Business Analytics-løsning, hvis man vil have den fulde glæde af at samle data i et centralt Data Warehouse.

Hvad er god Business Intelligence?

For nogle brugere er adgang til et struktureret datagrundlag via Excel, hvor man selv kan lave alle de analyser, man har brug for, den rigtige tilgang til et præsentationslag.

For rigtig mange andre brugere bliver data først relevante, når de præsenteres i en kontekst, som er relevant for det job, de udfører og dermed de data, som giver mening for de spørgsmål, de skal have svar på i deres dagligdag.

Nogle brugere har en præference for data præsenteret i rækker og kolonner, som vi kender det fra klassiske regnskabsrapporter. For andre brugere er informationerne mere intuitive, hvis de inkluderer grafiske virkemidler og f.eks. billeder af de produkter, som præsenteres i en oversigt over indtjening per produkt.

God Business Intelligence er, når alle brugere af data får præsenteret deres information i det format, som passer til deres rolle og deres foretrukne måde at modtage informationerne på.

Friheden til at arbejde med forskellige præsentationer af data får vi, når vi gennem det centrale Data Warehouse sikrer, at datagrundlaget er det samme, og definitionerne på nøgletallene er fælles for alle.

Kerneområder i Business Intelligence

Visualisering

I de fleste organisationer er der en bred skare af brugere på et Business Intelligence-værktøj – alle med vidt forskellige behov for indsigt. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilke målgrupper, der er for virksomhedens rapporter og dashboards og designe historiefortællingen i den enkelte rapport, så den på enklest vis giver den nødvendige indsigt.

Læs mere om visualisering

Governance

Governance i en BI-kontekst er et rammeværk, der balancerer medarbejdernes frihed til at lave eller ændre analyser og rapporter med den nødvendige kontrol med data, der sikrer et fælles billede af situationen.

For at få succes med at få alle dele af virksomheden til at tage BI til sig og blive mere datadrevne, og som kan skabe værdi for forretningen, anbefaler vi at designe en arkitektur, der toner graden for fleksibilitet i forhold til den stringens, der ønskes i form af at have styring med de leverancer, der produceres i de forskellige forretningsenheder.

Læs mere om Governance

Adgang

Der findes i dag et utal af muligheder for at få præsenteret data. I et call center kan det være en stor skærm med fælles nøgletal eller måske indlejret i en fælles intranet-portal, mens andre har brug for et mere simpelt dagligt overblik i en pdf-fil, eller en hurtig KPI-indsigt via en app på telefonen.

Analytikeren derimod har som oftest brug for at arbejde i et værktøj, hvor det er muligt at dykke helt ned i detaljen omkring de enkelte nøgletal og måske sammensætte dette med eksterne data eller andre data, som er forskellige fra gang til gang.

Det er derfor et vigtigt aspekt, at man også fokuserer på adgangen og distributionen af data og rapporter, så man rammer sin målgruppe der, den er, for at sikre, at leverancerne bliver forankret hos dem.

Implementering og forankring af dit BI-projekt

Hos Kapacity sammensætter vi altid teams for at sikre, at samarbejdet bliver optimalt. Dit projekt får også en gennemgående projektejer ved Kapacity, som sørger for, at dit projekt følges helt til dørs, og at den røde tråd løber gennem hele projektet. Business Intelligence er vores håndværk, og implementering følger altid vores Solution Delivery Framework, som er udviklet på baggrund af 12 års erfaring med Business Intelligence projekter.

Vores konsulenter kan sætte sig ind i netop din virksomhed, fordi de bestrider kompetencer i alle faser af et projekt – fra indledende analyse til design, udvikling og implementering af den færdige løsning. Metoden er i funktion i både mindre og mellemstore virksomheder samt store internationale koncerner.

Læs mere om implementering og forankring

Vil du vide mere om Business Intelligence?

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder: Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen
Partner & CCO
+45 26 30 90 01
stj@kapacity.dk