Business Intelligence – giver
overblik over virksomheden

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) dækker over en række forskellige tilgange til at præsentere virksomhedens samlede data for de forskellige brugergrupper, og det er vigtigt at tænke med i sin Business Analytics-løsning, hvis man vil have den fulde glæde af at samle data i et centralt Data Warehouse.

For nogle brugere er adgang til et struktureret datagrundlag via Excel, hvor man selv kan lave alle de analyser, man har brug for, den rigtige tilgang til et præsentationslag.

For rigtig mange andre brugere bliver data først relevante, når de præsenteres i en kontekst, som er relevant for det job, de udfører og dermed de data, som giver mening for de spørgsmål, de skal have svar på i deres dagligdag.

Nogle brugere har en præference for data præsenteret i rækker og kolonner, som vi kender det fra klassiske regnskabsrapporter. For andre brugere er informationerne mere intuitive, hvis de inkluderer grafiske virkemidler og f.eks. billeder af de produkter, som præsenteres i en oversigt over indtjening per produkt.

God Business Intelligence er, når alle brugere af data får præsenteret deres information i det format, som passer til deres rolle og deres foretrukne måde at modtage informationerne på.

Friheden til at arbejde med forskellige præsentationer af data får vi, når vi gennem det centrale Data Warehouse sikrer, at datagrundlaget er det samme, og definitionerne på nøgletallene er fælles for alle.

Vi har valgt at samarbejde med tre stærke leverandører på området: Microsoft, IBM og TARGIT.

Business Intelligence rapportering

Den vigtigste disciplin i Business Intelligence er rapportering, og der er flere ting, der er vigtige at overveje i den forbindelse.

Nærmere bestemt handler det om fem punkter, der danner rammerne for Business Intelligence rapportering:

  • Målgrupper

  • Medier og kanaler

  • Visualisering

  • Governance

  • Business Intelligence Self-Service

Business Intelligence rapportering

Læs mere om Business Intelligence rapportering her

Målgrupper i Business Intelligence

Fire eksempler på typiske målgrupper i Business Intelligence løsninger:

Visualiser dine data med Business Intelligence

Business Intelligence kommer for alvor til sin ret, når virksomhedens forretningskritiske data visualiseres i letforståelige grafer, rapporter og dashboards.

Visualiseringer af data fremmer forståelsen for forretningen, og gør dine medarbejdere i stand til at reagere langt hurtigere og mere intuitivt.

Der findes en lang række værktøjer til visualisering af data, ligesom dem også findes retningslinjer for valg af graftyper, farver, placering af elementer m.v.

Business Intelligence visualisering

Læs mere om Business Intelligence visualisering her

Vil du vide mere, eller skal vi mødes og tale om Business Intelligence?

Sidder du tilbage med uafklarede spørgsmål om Business Intelligence, eller kunne du tænke dig et uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå mulighederne for din virksomhed?

Så udfyld formularen og vent et øjeblik på, at vi kontakter dig.

Blogindlæg om Business Intelligence