Microsoft dataplatform

Lader dig udforske mulighederne i dine data

Tænk, hvis dine data altid kan svare dig på, om der er fare for nedetid, hvad dine kunder savner, og hvor mange timer du kan frigøre til innovation. Med en moderne dataplatform i skyen får du svar med det samme.

Hvad er en dataplatform?

Data er overalt og påvirker i stigende grad flere og flere af virksomhedernes processer samt forretningsgange. Håndteringen af de enorme mængder data, samt det stigende forretningsbehov for anvendelse af data, kan være en stor udfordring for mange virksomheder. Derved kan data føles som en omkostningstung byrde – fremfor en værdiskaber, som understøtter bedre forretningsbeslutninger og skaber dybere kunde- og markedsindsigter.

Kort fortalt, så er en dataplatform en kombination af en række værktøjer, som giver virksomhederne mulighed for at samle, gemme, processere, analysere og tilgå data på en struktureret og gennemsigtig måde. Platformen gør det muligt at få den maksimale værdi ud af data og skabe fundamentet for en datadreven organisation. twoday kapacity anbefaler en dataplatform, som er bygget på en cloudbaseret dataarkitektur, som sikrer en fleksibel og skalerbar løsning, der er robust overfor fremtidens behov.

Sådan skaber en dataplatform værdi

En dataplatform er helt essentielt for virksomheder, som har ambition om at udnytte værdien af data optimalt. Det skyldes, at dataplatformen understøtter virksomhedernes behandling af data fra start til slut, så man opnår en standardiseret og ensartet måde at behandle og udstille data ud mod slutbrugerne.

Derudover omfavner den en sikker måde at styre brugernes rettigheder og adgange til data, så man kun kan tilgå de data, som relevante for ens behov og rolle i virksomheden. Data bliver dermed vedligeholdt fra centralt hold, så man undgår, at den behandles flere forskellige steder i virksomheden – på forskellige måder.

Dataplatformen dækker hele værdikæden for data, som omfatter den funktionelle understøttelse af forløbet fra opsamling af data, anvendelsen af struktureret såvel som ikke-struktureret data, behandling og analyse af data, samt udstillingen af data til slutbrugerne. Betegnelsen dataplatform bruges derfor ofte som en fællesbetegnelse for en række komponenter med forskellige formål og funktioner, der kan kombineres afhængig af tekniske- og forretningsmæssige behov.

I store træk, så understøtter en dataplatform følgende forretningsprocesser:

streamlinehq-accounting-coins-stack-money-payments-finance

Dataopsamling

Komponenter til at opsamle og indhente data til platformen. Ofte omtalt som ”Data Ingestion”

streamlinehq-coding-apps-website-big-data-sync-cloud-programing-apps-websites

Dataarkivering

Komponenter til at lagre og arkivere data. Ofte omtalt som ”Data store”.

streamlinehq-cog-interface-essential

Dataprocessering

Komponenter til at behandle, transformere og berige data. Ofte omtalt som ”Data Processing”.

streamlinehq-laptop-computers-devices-electronics

Datatilgængelighed

Komponenter til at udstille og gøre data tilgængeligt. Ofte omtalt som ”Data Access”.

Komponenter i en dataplatform

Dataplatformen er som tidligere beskrevet det grundlæggende fundament, som omfavner et bredt udsnit af komponenter, der hver især afhjælper et bestemt behov. Komponenterne i en dataplatform skaber tilsammen en række synergieffekter, som maksimerer forretningsværdien af data.

Arkitekturen og de anvendte komponenter i en moderne skalerbar dataplatform er langt fra mejslet i sten, men afhænger af flere forskellige faktorer. Her er et udsnit af nogle af de vigtigste faktorer:

  • Typer af datakilder og formater
  • Datamængder
  • Antallet af slutbrugere samt deres rolle og behov
  • Krav til afrapportering og adgang til data

Der findes dog en række af komponenter, som i høj grad udgør rygraden i en moderne dataplatform. De har alle til formål at mindske kompleksisten i driften, sikre høj skalerbarhed og fleksibilitet samtidig med at sikre en omkostningseffektiv platform. Kernekomponenterne der som udgangspunkt aktiveres er:

  • Data Warehouse
  • Data integration, arkivering og processering
  • Business Intelligence og datavisualisering
  • AI og Big Data
twoday-kapacity-situation-41-800

Hvorfor er en dataplatform en god idé?

Tidligere tiders it- og data-arkitektur er ofte udfordret af et fragmenteret datalandskab, hvor data er placeret i forskellige systemer og ”datasiloer”. Samtidig stiger mængden af data, tekniske knopskydninger opstår, performance falder, nye værktøjer og bruger-behov dukker op og betydning af og behovet for data til forretningsbeslutninger stiger.

Det er her, at en dataplatform kommer ind i billedet…

En dataplatform spiller en central rolle i en organisation, da det giver et centralt datafundament, der både er fleksibelt og skalerbart. Samtidig giver det mulighed for at anvende de bedste analyseværktøjer på tværs af de forskellige brugergrupper.

Fordelen ved en fleksibel dataplatform er muligheden for smertefrit at kunne tilkoble nye datakilder over tid, anvende nye datatyper eller anvende nye komponenter fra platformens økosystem – uden at skulle starte forfra. Det giver en arkitekturmæssig frihed, der er alfa-omega i forhold til ikke at blive ”låst fast” som organisation.

Med hensyn til skalerbarhed, så omfatter fordelene ved en moderne dataplatform bl.a. muligheden for at skrue både op og ned for ressourcer alt efter behov. Det betyder, at der både kan skaleres op på specifikke tidspunkter eller baseret på telemetri – hurtigt, efter behov og uden store fase omkostninger.

Omvendt kan der også skaleres ned, når ressourcerne ikke anvendes, eller når behovet for en ressource mindskes – for på den måde at spare driftsomkostninger. Fordelen ved skalering går dermed begge veje.

Alt i alt så betyder det, at en dataplatform giver virksomhederne et fundament bygget på funktionalitet og fleksibilitet. På denne måde bliver en moderne dataplatform grundstenen for den datadrevne agenda.

Dataplatformens forretningsmæssige fordele

Der er mange forretningsmæssige fordele ved at implementere en dataplatform, da den sikrer en struktureret og gennemsigtig måde at anvende og skabe værdi fra data. Nedenfor er nogle af de vigtigste værdiskabere for forretningen beskrevet:

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Omkostningseffektivitet

Når man investerer i en cloud dataplatform, undgår man høje kapitaludgifter, som kommer ifm. indkøb og vedligeholdelse af software og hardware. Når man løfter sin dataplatform op i skyen, så betaler virksomhederne kun for de ydelser, de bruger, hvilket oftest er en meget mere omkostningseffektiv måde at drifte sin IT og data infrastruktur.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Self-service

Begrebet omfatter muligheden for at slutbrugerne, uden en teknisk spidskompetence, kan tilgå data og skabe sine egne analyser. Platformen sørger for en struktureret og sikker styring af self-service i organisationen, hvor slutbrugerne kan tilgå og analysere data på en hurtig og effektiv måde – til at understøtte bedre forretningsbeslutninger. Det bliver implementeret, så brugerne opnår den ønskede fleksibilitet, mens IT har ejerskab over processen, således der sikres en høj data governance ifm. brugerrettigheder og adgange til data.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Fleksibilitet

Det er samtidig let at tilføje nye datakilder og komponenter, som gør platformen yderst fleksibel. Det er en essentiel egenskab, da udviklingen i arbejdet med data er i konstant bevægelse, som påvirkes af de stigende datamængder, forskellige datatyper, nye systemer og teknologier. Dermed sikrer dataplatformen, at virksomheden er i stand til at imødekomme slutbrugernes konstante behov ift. at få nye analyser og indsigter baseret på nye datagrundlag.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Samarbejde

En moderne platform muliggør et mere effektivt samarbejde på tværs af organisationen ved at stille fælles værktøjer til rådighed, hvor forskellige roller i et dataprojekt kan arbejde sammen.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Træf bedre forretningsbeslutninger

Når virksomhederne har styr på hele datarejsen fra start til slut, vil det give slutbrugerne adgang til dybdegående indsigter i data, som vil skabe et optimalt fundament, der kan bruges til at træffe vigtige forretningsbeslutninger ud fra. Dataplatformen vil gøre det muligt for slutbrugerne at lave dybdegående analyser og træffe hurtige og faktabaseret beslutninger. Det vil skabe en datadreven kultur, hvor data er en integreret del af arbejdsgangene, som vil motivere brugerne til at stole på data fremfor deres mavefornemmelse.

Dataplatformens tekniske fordele

De tekniske fordele har i høj grad et overlap med de forretningsmæssige fordele. Blandt andet i forhold til skalerbarhed og fleksibilitet på platformen. Nedenfor er nævnt nogle af de vigtigste fordele ved implementering af en cloud-baseret dataplatform:

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

IaaS, PaaS, SaaS

Dette er begreber man lige så godt kan vænne sig til. Overordnet, så dækker forkortelserne for begreberne: infrastruktur som en service (IaaS), platform som en service (PaaS) og software som en service (SaaS). Effekterne ved anvendelse af services under en af disse tre typer er besparelse i tid, kost og indsats fra såvel forretningen som de tekniske ressourcer. Services under de tre typer indeholder i højere grad indbyggede komponenter og funktioner, som er med til at frigive tid hos analysts, data scientists og data engineers, som dermed kan gå på jagt efter mere værdiskabende dataprojekter i organisationen.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Sikkerhed og oppetid

Dette er nogle af nøgleordene i en moderne dataplatform. En cloud-baseret løsning sikrer en høj oppetid og sikker adgang til data vha. funktionaliteter som Geo-replikering af data, Point-in-time recovery ifm. genskabelse af data – og meget mere. Samtidig så giver en moderne cloud-baseret dataplatform langt bedre mulighed for overvågning af ressourcer gennem avancerede services til overvågning af hændelser og forbrug på de enkelte services, hvilket blandt andet kan bidrage til bedre ressourceplanlægning og automatiseret skalering.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Skalering og fleksibilitet

En af de mest markante fordele ved en cloudbaseret dataplatform er muligheden for nemt og effektivt at kunne skalere op og ned samt introducere nye services på baggrund af forretningskrav. Nye services kan nemt og hurtigt tilføjes efter behov (on-demand self-service) og gamle services kan fjernes, hvis de ikke længere er i brug. Det betyder, at organisationen skal bruge langt færre ressourcer og mindre tid ifm. drift af den tekniske platform.

streamlinehq-navigation-right-circle-1-interface-essential

Automatisering

En cloud-baseret platform imødekommer i langt højere grad automatisering af udviklings- og vedligeholdelses opgaver gennem anvendelse af API’er og integrationspunkter. Det giver mulighed for eksempelvis at automatisere tilføjelsen af nye datakilder, styre og planlægge jobkørsler, skalere ressourcer, generel automatiske af udviklingskode, håndtering af sikkerhed og meget mere. Automatering af processer kan samtidig bidrage til bedre governance omkring data samt assistere i skabelsen af valid master data – herunder bidrage til sikring af ”the golden record”.

Hvordan kommer du i gang med en dataplatform?

Ikke to virksomheder er ens – og derfor heller ikke to løsninger.

Virksomheders behov for lynhurtigt at kunne træffe beslutninger på baggrund af data er afgørende for konkurrenceevnen. Og bliver det i endnu højere grad i fremtiden.

Det kalder på en moderne dataplatform, der kan levere indsigter og give svar på forretningskritiske spørgsmål med det samme.

Hos twoday kapacity har vi udarbejdet en guide, der viser dig vejen til en moderne dataplatform. Nemt og overskueligt. Men hvordan ser vejen til en moderne dataplatform egentlig ud? Det får du et step-by-step roadmap i nedenstående guide.

Få guiden: Sådan er din vej til en moderne dataplatform

Virksomheders behov for lynhurtigt at kunne træffe beslutninger på baggrund af data er afgørende for konkurrenceevnen. Og bliver det i endnu højere grad i fremtiden.

Det kalder på en moderne dataplatform, der kan levere indsigter og give svar på forretningskritiske spørgsmål med det samme.

Men hvordan ser vejen til en moderne dataplatform ud? Det får du et step-by-step roadmap til i denne guide.

twoday-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page-moderne-dataplatform

Sådan har Krifa, Nykredit og Nordic Aviation Capital fremtidssikret deres platform

Vi har været med i processerne.

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
stj@kapacity.dk
26 30 90 01