Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) dækker over en række tilgange til at præsentere virksomhedens samlede data for de forskellige brugergrupper, og det er vigtigt at tænke med i sin Business Analytics-løsning, hvis man vil have den fulde glæde af at samle data i et centralt Data Warehouse.

Hvad er Business Intelligence?

For nogle brugere er adgang til et struktureret datagrundlag via Excel, hvor man selv kan lave alle de analyser, man har brug for, den rigtige tilgang til et præsentationslag.

For rigtig mange andre brugere bliver data først relevante, når de præsenteres i en kontekst, som er relevant for det job, de udfører og dermed de data, som giver mening for de spørgsmål, de skal have svar på i deres dagligdag.

Nogle brugere har en præference for data præsenteret i rækker og kolonner, som vi kender det fra klassiske regnskabsrapporter. For andre brugere er informationerne mere intuitive, hvis de inkluderer grafiske virkemidler og f.eks. billeder af de produkter, som præsenteres i en oversigt over indtjening per produkt.

God Business Intelligence er, når alle brugere af data får præsenteret deres information i det format, som passer til deres rolle og deres foretrukne måde at modtage informationerne på.

Friheden til at arbejde med forskellige præsentationer af data får vi, når vi gennem det centrale Data Warehouse sikrer, at datagrundlaget er det samme, og definitionerne på nøgletallene er fælles for alle.

Hent e-bog: Data for alle!

På 24 sider gør e-bogen dig blandt andet klogere på:

 • Hvordan data skaber forretningsværdi – for alle
 • Hvilke spørgsmål I bør stille jer selv, hvis I vil begejstre kunder og kollegaer med data
 • Hvordan du udvikler en dataarkitektur, der gør data tilgængeligt for alle
 • Hvad det kræver at skabe en datadreven kultur (6 gode tips)
twoday-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page-data-for-alle

Kerneområder i Business Intelligence

streamlinehq-presentation-projector-screen-bars-work-office-companies

Visualisering

I de fleste organisationer er der en bred skare af brugere på et Business Intelligence-værktøj – alle med vidt forskellige behov for indsigt. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilke målgrupper der er for virksomhedens rapporter og dashboards og designe historiefortællingen i den enkelte rapport, så den på enklest vis giver den nødvendige indsigt.

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies

Governance

Governance i en BI-kontekst er et rammeværk, der balancerer medarbejdernes frihed til at lave eller ændre analyser og rapporter med den nødvendige kontrol med data, der sikrer et fælles billede af situationen.

For at få succes med at få alle dele af virksomheden til at tage BI til sig og blive mere datadrevne, og som kan skabe værdi for forretningen, anbefaler vi at designe en arkitektur, der toner graden for fleksibilitet i forhold til den stringens, der ønskes i form af at have styring med de leverancer, der produceres i de forskellige forretningsenheder.

streamlinehq-lock-unlock-interface-essential

Adgang

Der findes i dag et utal af muligheder for at få præsenteret data. I et call center kan det være en stor skærm med fælles nøgletal eller måske indlejret i en fælles intranet-portal, mens andre har brug for et mere simpelt dagligt overblik i en pdf-fil eller en hurtig KPI-indsigt via en app på telefonen.

Analytikeren derimod har som oftest brug for at arbejde i et værktøj, hvor det er muligt at dykke helt ned i detaljen omkring de enkelte nøgletal og måske sammensætte dette med eksterne data eller andre data, som er forskellige fra gang til gang.

Det er derfor et vigtigt aspekt, at man også fokuserer på adgangen og distributionen af data og rapporter, så man rammer sin målgruppe der, hvor de er, for at sikre at leverancerne bliver forankret hos dem.

Hvad bruger man Business Intelligence til?

Business Intelligence (BI) er et paraplybegreb, der dækker over processerne og metoderne til indsamling, lagring og analyse af data fra forretningsdrift eller aktiviteter for at optimere ydeevnen.

Man bruger Business Intelligence-værktøjer til at tilgå og analysere datasæt og præsentere analytiske resultater i rapporter, oversigter, dashboards, grafer, diagrammer osv. for at give brugerne deltaljerede og overskuelige oplysninger om virksomhedens tilstand, som man kan træffe datadrevne beslutninger på baggrund af.

Hvad bruger man Business Intelligence-platforme til?

Der findes mange forskellige Business Intelligence-platforme – fra de meget tekniske og kraftfulde platforme til de brugervenlige platforme til at bygge dashboards. Nedenfor kan du se eksempler på, hvad en Business Intelligence platform kan gøre for din virksomhed:

 • Automatisering af rapportering
 • Visualisering af supply-ændringer over tid
 • Automatisk distribution af rapporter til slutbrugere
 • Visualisering af salg og lager i nær-realtid
 • Integrering med cloud-baserede tredjepartsplatforme såsom Microsoft Azure
 • Integrering af dashboards i brugerdefinerede løsninger til intern eller ekstern brug
 • Analyse af marketingkampagner
 • Forecasts af salg og overskud
twoday-kapacity-situation-21-800

Implementering og forankring af dit BI-projekt

Hos twoday kapacity sammensætter vi altid teams for at sikre, at samarbejdet bliver optimalt. Dit projekt får også en gennemgående projektejer ved twoday kapacity, som sørger for, at dit projekt følges helt til dørs, og at den røde tråd løber gennem hele projektet.

Business Intelligence er vores håndværk, og implementering følger altid vores Solution Delivery Framework, som er udviklet på baggrund af 12 års erfaring med Business Intelligence-projekter.

Vores konsulenter kan sætte sig ind i netop din virksomhed, fordi de bestrider kompetencer i alle faser af et projekt – fra indledende analyse til design, udvikling og implementering af den færdige løsning. Metoden er i funktion i både mindre og mellemstore virksomheder samt store internationale koncerner.

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
stj@kapacity.dk
26 30 90 01