Skip to content

Master Data Management – hvad og hvorfor?

Master Data Management har været på agendaen hos mange virksomheder i en del år efterhånden, men først de seneste år er der kommet ekstra fokus på at indføre styring med virksomhedens Master Data som disciplin.
2. juni 2021 twoday kapacity

Dette som resultat af, at nye systemer implementeres i højere grad, og datatilgængelighed og mængder generelt stiger. Vigtigheden af at have korrekte data er ikke noget nyt, men til gengæld stiger kompleksiteten gradvist, hvilket efterlader virksomheder uden en god styring, så de ender med en løsning, der ofte har meget manuelt og forsømt arbejde.

Før vi kommer for godt i gang, så lad os lige blive enige om, hvad Master Data Management egentligt er. Lad os dele det op i to: ’Master Data’ og ’Management’.

Master Data

Master Data – ofte i dansk tale kaldet stamdata – udgør en virksomheds kerneoplysninger om f.eks. kunder, leverandører, produkter, medarbejdere m.fl. (lad os kalde disse dataobjekter her og nu). Oplysningerne fortæller f.eks. noget om de enkelte dataobjekters identitet, tilhørsforhold mv. (navn, adresse, cvr.nr, telefon nummer, e-mail, website…) og er ofte langt hen ad vejen statiske, men kan i forbindelse med for eksempel adresseflytning, navneændringer, udskiftninger m.v. ændre sig over tid. Det er ofte også oplysninger, der anvendes i mange forskellige systemer, hvilket betyder, at der er en vis risiko for redundante data og dubletter i data.

Disse stamoplysninger oprettes og anvendes bredt i organisationen og er grundlaget for data i virksomhedens forretningsprocesser som indkøb, salg, logistik, marketing, økonomi og HR. Altså et vigtigt aktiv for alle virksomheder.

master-data-management-1200x584

Illustrerede eksempler for dataobjekters stamoplysninger.

Management

Management er i dansk tale ledelse, og ledelse er ”administration af en organisation”, der blandt andet inkluderer; strategi, koordinering af medarbejdernes indsats og at nå sine mål gennem tilgængelige ressourcer (økonomi, ressourcer, teknologi).

Hvis vi sætter det i relation til opgaven med at have styr på sine stamoplysninger for dataobjekterne, så er ledelse en nødvendighed for at sikre, at der er en strategi og plan for området, nogle klare målsætninger og tilsvarende midler til at eksekvere herpå.

Midlet til at lykkes med Master Data Management som disciplin i en virksomhed er derfor at have det rette niveau af governance, processer og procedurer indført i organisationen, dedikerede medarbejdere til at udføre arbejdet samt relevante systemer og værktøjer til at understøtte medarbejderne effektivt i deres arbejde.

Eller sagt mere kortfattet, Master Data Management er ” de processer, medarbejdere og den teknologi, en virksomhed sætter ind for at sikre, at dataobjekternes stamoplysninger altid er opdaterede og retvisende.”

Hvorfor er det så vigtigt, at benytte sig af Master Data Management?

Konsekvensen af ikke at have styr på Master Data er ofte dårlig datakvalitet, og dårlige data kan skade virksomhederne på flere måder;

 • Det dræber dine marketingkampagner
  Hvis din besked ikke når de rigtige personer på grund af de forkerte kontaktoplysninger, falder din kampagne fra hinanden
 • Det mindsker kundetilfredshed og tillid til din virksomhed
  Hvis dine kunder ikke får relevant information gennem deres foretrukne kommunikationskanaler, finder de andre alternativer
 • Det skader dit brands omdømme
  Hvis dine data er unøjagtige, bliver jeres arbejdsgange ineffektive og ustrukturerede, og I risikerer at bombardere kunderne på grund af duplikerede kontaktdata
 • Det påvirker leadgenerering
  Leads mislykkes på grund af regelmæssigt forældede data
 • Det medfører manglende evne til at træffe informerede beslutninger
  Ukorrekte data gør det svært at træffe beslutninger, der fremmer virksomheden fremadrettet
 • Det fører til tabte forretningsmuligheder
  Hvis din marketingindsats ikke er i forbindelse med og engagerer dine målgrupper på grund af dårlige data, går du glip af muligheder

Hvor svært kan det være?

Det lyder måske simpelt, så hvorfor er der stadig så mange virksomheder, der kæmper med at få styr på deres Master Data? Lad os komme med nogle eksempler på gode forklaringer og de typiske udfordringer.

 • Spredte data
  Data spredes over en lang række forskellige systemer og applikationer og er tilgængelige mange steder, som virksomheden ikke har fuldt overblik over
 • Ufuldstændige data
  Manglende data og opdateringer i data forårsager en risiko for at drage forkerte konklusioner i analyserne og problemer i operationelle arbejdsopgaver, der er afhængige af komplette data
 • Mangel på fælles begreber
  Mangel på klare og forståelige forretningsdefinitioner kan forårsage misforståelser på tværs af forretningerne; det gør det svært at vide, hvornår data er korrekte og retvisende.
 • Redundans og dubletter
  Overflødige data giver forvirring og mere arbejde, og virksomhederne ved ikke hvilken én, der er ”den rigtige”, hvilket kan forsage fejl og mangler i leverancer og interaktioner med samarbejdspartnere.
 • Mangel på integrationer
  Mangel på integrationer mellem systemer efterlader medarbejderne med manuelle opdateringer flere steder, og behovet for styring og kontrol fordobles for hvert system.
 • Manglende funding
  Høje omkostninger til oprettelser, opdateringer, datavask mv. gør det svært at få intern funding, hvilket betyder, at arbejdet ofte nedprioriteres, og opgaven vokser over tid.
 • Manglende organisatorisk ejerskab
  Manglende ejerskab og ansvar for data giver risiko for, at opgaverne falder ned mellem to stole og øger risikoen for dårlig datakvalitet.

Alt sammen udfordringer, der forhindrer virksomhederne i få succes med deres Master Data Management.

Det vil vi komme nærmere ind på hen over de næste par måneder i en serie af blogs, som vil adressere udfordringer og forslag til løsninger, der kan være en hjælp.

Seriens temaer er:

God læselyst!

Relaterede artikler