Konsolidering af regnskaber: udfordringer og hvordan de løses

Konsolidering af regnskaber er komplekst og kan være tidskrævende med mange manuelle processer – men med de rette værktøjer kan de manuelle processer effektiviseres eller måske endda automatiseres.
3. september 2019 twoday kapacity

Udarbejdelse af det endelige konsoliderede regnskab er en opgave, som ikke kan gradbøjes. Det er en tilbagevendende og nødvendig opgave, som skal gennemføres og samtidig overholde en række regnskabsmæssige principper for at være både lovmæssig korrekt og retvisende. For virksomheder med flere datter-og associerede selskaber, og måske tilmed komplekse ejerstrukturer, er opgaven ikke enkel, og kan hurtigt blive en tidskrævende manuel øvelse. Når der skal holdes styr på intern handel, minoriteter i koncernen og ikke mindst effekten fra skiftende valutakurser, så er det nemt at miste overblik og sporbarhed i data.

Udfordringerne starter ofte allerede i det øjeblik, der skal indsamles råbalancer fra datterselskaberne, og her kan forskellige kildesystemer gøre opgaven meget manuel. Formatet, som data leveres i, kan variere, og dataindholdet kan være mere eller mindre synkroniseret med koncernstandarder, eksempelvis kontoplanen.

Efter de første valideringer af input følger ofte en opgave i at sikre, at der er overensstemmelse mellem alle de handlende parter i forhold til opgørelsen af internt køb og salg– en afstemning og ikke mindst koordinerende rolle, som ofte havner hos controlleren, som skal færdiggøre regnskabet. For alle aktiviteter i processen gælder, at manglende systemunderstøttelse og udfordringer med data disciplin, gør det svært at bevare overblikket og svært at skabe transparens mellem input og output. Når en deadline nærmer sig, tiden er knap og processen samtidig håndteres manuelt, er risikoen for fejl stigende. Og fejl er reelt ikke en option i det eksterne regnskab.

Gør konsolidering af regnskaber automatisk

Der findes flere områder, hvor den manuelle proces kan effektiviseres og kvaliteten kan løftes. Ved at lade data input (råbalancer) mødes i en fælles løsning, er det muligt gradvist eller helt at automatisere datafangsten, og i denne proces er der en lang række muligheder for at foretage datavalidering og ikke mindst arkivering af flere konsolideringskørsler i samme periode. Selve konsolideringsopgaven kan varetages gennem dedikerede løsninger, hvor alle interessenter kan analysere og afstemme hvert trin i konsolideringen frem mod slutresultatet. Endelig kan den rette løsning sikre, at historiske regnskaber forbliver arkiverede og samtidig tilgængelige for analyser af virksomhedens udvikling over tid.

Klik her hvis du vil læse mere om løsninger til finansiel konsolidering.

Relaterede artikler