Skip to content

Hvorfor skal jeg vælge Azure Services i stedet for SQL on-premise til min dataplatform?

Cloud eller ej? Vi ser på de forretningsmæssige fordele ved at vælge Azure Cloud Services-teknologi til en dataplatform.
19. maj 2019 twoday kapacity

For få år siden var beslutningen omkring brug af cloud i forbindelse med opbygning af en ny dataplatform centreret omkring sikkerhed og en kvalitetsvurdering af, om teknologierne var modne nok til brug i en stor virksomhed. I Kapacity udvikler vi cloud løsninger på Microsoft Azure, og for 3 år siden brugte vi mange ressourcer sammen med vores kunder på at vurdere, om en løsning skulle basere sig på Azure, SQL on-premise eller begge dele – det man kalder hybrid.

I de seneste 3 år har Azure-platformen udviklet sig med imponerende hast, og beslutningen er i dag oftest centeret omkring, hvilke konkrete Azure Services det giver bedst mening at anvende til netop det forretningsmæssige behov, som den enkelte virksomhed har. Samtidig er der stadig evalueringer og beslutninger omkring det hybride setup, hvor nogle af datakilderne ligger på egne servere og andre måske ligger i andre cloudplatforme end Azure.
Uanset hvilket setup man i øvrigt har, så er der en række cloud-fordele vi i dataplatform-sammenhæng kan fremhæve, som ændrer både udviklingsopgaven, vedligeholdelse og den investering, som organisationen ser ind i.

Besparelser med Azure Cloud Services

Licenser i forhold til cloud services
Har man en eller flere on-premise dataløsninger i dag, så har de typisk en fast licensstruktur, der gælder for en længere periode. Betalingen for cloud services er derimod dynamisk og følger brugen, så det sikres at man kun betaler for det, man reelt har brug for og når man har brug for det. Således vil en dataløsning kunne starte i det små, med få komponenter, begrænsede mængder at data og få bruger. Når man får brug for mere funktionalitet eller mere kapacitet kan man udvide løbende og først dér kommer dataløsningen til at koste mere.

Investering løbende i stedet for ved projektets start
Når man starter med en dataløsning, udarbejdes der et estimat for, hvordan løsningen forventes at blive brugt og vokse i datamængder og brugere over f.eks. 3-5 år. Denne sizing indgår i business casen og bruges til at sikre, at der investeres i hardware, som løsningen kan fungere på i hele investeringshorisonten. Organisationen betaler således for en forventet fremtidig kapacitet, inden projektet er startet. I et cloud-scenarie betaler man derimod for kapaciteten løbende, og kun det der er brug for efterhånden, som løsningen vokser. En cloud-betalingsmodel påvirker derfor den tidsmæssige fordeling af organisationens investering positivt.

Forretningspotentiale med Azure Cloud Services

Datadrevet – også i morgen
Der er ikke umiddelbart nogen forskel på den forretningsmæssige effekt, man kan få ud af en dataplatform, der er bygget på egne servere og en der et bygget i cloud. Alle medarbejdere kan bruge begge løsninger, og forretningen kan udvikle sin strategiske brug af data i den retning, man nu måtte ønske sig.
Og så er der alligevel en forskel: Når en organisation laver en evaluering og beslutter sig for, hvilken teknologi de vil bruge til deres platform, så kender de kun det behov, de kan se i dag og i den nærmeste fremtid. Når man beslutter sig for at basere sin løsning på cloud services, så køber man samtidig ind på en teknologisk platform, der hele tiden udvikler sig. Det betyder, at man får en indbygget hjælp til fremtidssikring af de muligheder, man får – alene fordi det er let at tage nye services i brug, når man synes, det giver forretningsmæssig mening.

Forretningsudvikling, agilitet og modenhed
En anden fordel ved at vælge en cloudbaseret dataplatform handler om muligheden for at ændre retning. Ligesom markedsvilkår og kundepræferencer kan ændre sig, så kan organisationens behov for brug af analyser og analyseteknologier flytte sig over tid. Alle organisationer ønsker sig agilitet i deres IT- understøttelse, mulighed for at ændre retning, eksperimentere med nye måder at bruge data på, og måske stoppe et initiativ og accelerere et andet. Cloud giver langt bedre mulighed for at arbejde med fleksibilitet i vores dataplatform, fordi Azure Services kan tændes og slukkes efter behov og f.eks. eksperimenter med AI kan foretages let, billigt og hurtigt – og hvis de skaber værdi, bygges ind i et mere robust setup derefter.

Sikring af nye muligheder – undgå at hænge fast i gamle løsninger
Forretningsmæssigt er det en fordel, at en platform som Microsoft Azure hele tiden udvikles og udvides med ny funktionalitet og nye muligheder. Det stiller dog også nogle krav til de udviklere, der arbejder med en dataplatform, for de skal også sikre sig, at deres viden og kompetencer opdateres, så man rent faktisk kan bruge de nye muligheder på den mest hensigtsmæssige måde.

Det kan opleves som et tveægget sværd, men erfaringsmæssigt er dette et bedre scenarie end den risiko, der er forbundet med at ende med gamle udgaver af teknologi i en dataløsning. Mange virksomheder har stået overfor meget store investeringer både økonomisk og ressourcemæssigt, fordi deres løsninger er nået at blive så gamle, at de ikke kan udvikles længere. I den forbindelse er det langt bedre at have en løbende udvikling, som man har med en cloudløsning, så man hele tiden selv har mulighed for at styre sin forretningsmæssige brug af data.

Er du interesseret i flere aspekter omkring en cloud dataplatform, kan du hente vores e-bog om digital transformation med en cloudbaseret dataplatform her.

Relaterede artikler