IFRS 16 – er du klar til at systemunderstøtte?

Pr. 1. januar 2019 sker der store ændringer for virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS. Her træder IFRS 16 i kraft, og dette har stor betydning for virksomhedens nøgletal.

Af: Kapacity

25. september 2018

FSR.dk offentliggjorde den 14. september en artikel med fokus på nogle af de punkter, som Erhvervsstyrelsen har indsendt som lovforslagsændringer til Årsregnskabsloven.

Herunder forslås ændringer, der skal sikre, at danske virksomheder lever op til de internationale standarder for f.eks. IFRS 16, der vedrører leasing.

IFRS 16 sidestiller finansiel- og operationelleasing, hvilket betyder, at operationelle leasingaktiver skal indregnes i virksomhedens regnskab på lige vilkår med de finansielle leasingaktiver. En konsekvens af dette er, at mange lejeaftaler bliver omfattet og dermed skal indregnes i balancen.

I sagens natur påfører dette virksomhederne en ekstra administrativ byrde, som IBM Planning Analytics Solution Accelerator for IFRS 16 kan hjælpe med at gøre systemunderstøttet.

Besvarelse af følgende spørgsmål gør IBM Planning Analytics Solution Accelerator for IFRS 16 aktuel for virksomheden.

 • Er aktivet i kontrakten et identificeret fysisk aktiv? (Vestergade 4, stelnummer XX-YY-ZZ)

 • Har du som leje-/leasingtager råderetten over aktivet i kontraktperioden?

 • Er leje-/leasingkontraktens løbetid mere end 12 måneder?

 • Er summen af leje-/leasingforpligtelsen større end 5.000 USD i kontraktperioden?

 • Retten til at opnå økonomiske fordele fra brugen aktivet

Løsningen kan bl.a. hjælpe med:

 • Administration af kontrakter

 • ”Right of Use asset” beregninger

 • ”Lease liability” beregninger

 • Indeksregulerede kontrakter

 • Udarbejdelse af regnskabstal efter IFRS 16

 • Integration til ERP-system/konsolideringssystem

 • Udarbejdelse af noter

 • Håndtering af flere valutaer

Del på

Andre blogindlæg du måske vil finde spændende

2021-07-21T11:06:03+02:00
Go to Top