Skip to content

Cloud Data Warehouse: Disse aktiviteter skal du have med før, under og efter dit projekt

Vi har samlet de vigtigste faktorer, du skal være opmærksom på for at få et agilt og fremadrettet Cloud Data Warehouse til din forretning.
12. august 2019 twoday kapacity

I twoday kapacity hjælper vi virksomheder, som har et helt eller delvist etableret Data Warehouse og ønsker at flytte dette til en cloud platform samtidig med, at de udbygger med yderligere funktionalitet. Den primære forretningsmæssige driver er ofte ønsket om at sikre en mere agil tilgang til fremtidige ændringer samt udvidelse af løsningen både på data- og brugersiden. Målet om at være mere agil opnås ikke kun sammen med valg af en anden teknologisk platform, men det fordrer også, at man kigger på en række andre faktorer.

Dette indlæg handler om de aktiviteter, man med fordel kan forberede, før den egentlige udvikling af et Cloud Data Warehouse påbegyndes. Det omhandler derfor de beslutninger omkring processer, roller og ansvar som erfaringsmæssigt viser sig at have stor effekt på projektets succes netop i forhold til effektiv levering og godt samarbejde omkring at møde forretningens behov.

Der er en række indlysende aktiviteter, som indgår i et udviklingsprojekt – de er listet i nedenstående illustration af aktiviteterne før, under og efter et Cloud Data Warehouse projekt – men her fremhæver vi dem, som har mest effekt i forhold til fokusset på fremtidig agilitet.

Før projektet

Etablering af model for indsamling af forretningskrav og involvering af forretningen under projektet:

  • Når man flytter sig fra enten en ældre Data Warehouse løsning, som skal fornyes og flyttes i skyen, eller en mere spredt decentral løsning til en fælles samlet platform, så er det vigtigt at etablere en god praksis for involvering af forretningen. De decentrale løsninger, som mange virksomheder oplever skyder frem på lokale servere og i Excel eller Power BI desktop-løsninger, opstår som oftest som nødløsninger, netop fordi der er et mismatch mellem hvad og hvor hurtigt forretningen kan få leveret data og analyser, og hvad BI teamet har mulighed for at levere.
  • Virksomhedens ambitionsniveau på dataområdet afgør naturligvis også, hvad der kan og bør investeres ressourcemæssigt, men Kapacitys erfaring er, at der kan opnås en mere smidig samarbejdsform og dermed bedre leverance, hvis man arbejder med sin proces for indsamling af forretningskrav og kan få forventningsafstemt det løbende samarbejde på en god måde.
  • Da denne samarbejdsmodel kommer i spil i hele et Data Warehouse levetid og er garanten for, at den agile tilpasning og udvidelse, som efterspørges, finder sted, så er det en af de vigtigste succesfaktorer for en opnåelse af en agil Data Warehouse platform.

Etablering af target arkitektur:

  • Virksomhedens ambitionsniveau på dataområdet afgør naturligvis også, hvad der kan og bør investeres ressourcemæssigt, men Kapacitys erfaring er, at der kan opnås en mere smidig samarbejdsform og dermed bedre leverance, hvis man arbejder med sin proces for indsamling af forretningskrav og kan få forventningsafstemt det løbende samarbejde på en god måde.

Etablering af projektgovernance:

  • Mange virksomheder har en fast model for, hvordan de leverer projekter generelt, som man kan tage udgangspunkt i, når man etablerer sin projekt governance for udvikling af en data warehouse- og analyse- og rapporteringsløsning. Det er vigtigt for resultat at forretningen er involveret i det meste af forløbet, så man sikrer, at der faktisk bliver leveret, er det man har brug for. Involveringen giver også mulighed for en sparring, om hvilke muligheder der er med data og teknologi. Man kan dermed fra starten måske sikre en længere levetid på det, man udvikler. Ud over deltagelse i kravspecificering og design er det derfor også vigtigt at samarbejde løbende under udviklingen, deltage i test og være en del af udrulning og forankringen efter projektet, så brugen og dermed værdien sikres.

Etablering af designmetode og sikkerhedskoncept:

  • Ligesom projektgovernance, så er det også indlysende, at struktur og metode er vigtig indenfor data warehouse udvikling lige som indenfor alle andre IT udviklingsdiscipliner. Grunden til, at det fremhæves her, er netop i relation til målet om at anvende data i et agilt setup. En data warehouse platform skal udvides, ændres og tilpasses løbende og en stringent metode, brug af komponenter, navngivning m.m. bliver derfor ekstremt vigtig for, at hastigheden i vedligeholdelse og nyudvikling kan holdes og leverance til forretningen kan opleves som agil.
  • Når vi arbejde med data, fylder sikkerhed altid meget. Hvem der må se hvad, og hvordan vi har brug for at dokumentere dette, er ret afgørende for hvordan designet udformes rent teknisk. Så dette fylder altid meget af hensyn til både fremtidigt tilbageløb, brugervenlighed og compliance.

Under projekt

Etablering af DevOps setup:

  • Mange virksomheder diskuterer, hvordan de ønsker at bruge DevOps generelt i deres IT- organisation, og Kapacity oplever også, at det fylder en del i de nye Cloud Data Warehouse-projekter. Etablering af en god DevOps rutine og involvering af forretningen i brugen er med til at sikre en god forståelse for, hvad der prioriteres og leveres, hvordan arbejdet skrider frem, hvornår forretningen skal involveres og hvornår man kan vente ”at få sit dashboard”. Brugen af et godt DevOps setup kommer således til at understøtte en god involvering af forretningen, og opstarten på etablering af et nyt Data Warehouse er en god anledning til at få dette på plads.

Vidensdeling og cloud kompetenceopbygning:

  • Vidensdeling dækker over mange forskellige emner – nye processer, nye begreber, nye måder at bruge data på og måske også en generel større brug af data i hele organisationen, hvis udbredelsen af løsningen bliver større. I de fleste nye projekter oplever Kapacity, at der er et stort behov for at kommunikere og udbrede forståelsen omkring både den nye løsning og de nye måder at arbejde på ud.
  • Selvom designprincipperne er de samme for et Cloud Data Warehouse og et on-premise Data Warehouse, så er der alligevel en række områder, hvor der kræves nye kompetencer. Selv for erfarne udviklere kan der være en læringsindsats, og det er derfor vigtigt at forberede sig på dette også.

I dette indlæg er de faktorer, som betyder noget for succesen i de fleste projekter gennemgået, men der kan være særlige forhold eller specifikke situationer, hvor andre faktorer kan være væsentlige for netop jeres organisation. Har du brug for sparring om, hvad I bør have på plads sideløbende med etablering af et Cloud Data Warehouse så kontakt os endelig.

Læs også mere om Data Warehouse her.

Relaterede artikler