Datakurser for fagbevægelsen

Styrk jeres datakompetencer

Nøglen til en stærk fagbevægelse findes i data!

For at sikre en stærk fagbevægelse skal forbundene kunne fastholde og tiltrække medlemmer. En nøgle hertil ligger gemt i data. Med større indsigt i medlemmernes kunderejser bliver de faglige organisationer klædt på til at forstå sine medlemmer og løbende udvikle faglige tilbud, kommunikation og serviceydelser, der matcher lønmodtagernes krav og ønsker til deres fagforening.

Et kursusforløb skræddersyet til faglige organisationer

Kapacity og Sand Kirk ApS har samarbejdet med en række faglige organisationer om data-relaterede projekter som analyse, rapportering og datadrevet medlemskontakt. Vi oplever et en efterspørgsel efter kompetenceudvikling og ikke mindst erfaringsdeling blandt de faglige organisationer. Derfor har vi udviklet en række kurser målrettet faglige organisationer, der konkret giver deltagerne mulighed for:

  • At få værktøjerne til at styrke sin organisations dataarbejde.
  • At få hands-on træning i at arbejde med egne data.
  • I et fortroligt rum sparre med kolleger fra andre faglige organisationer.
  • At komme et trin længere i datarejsen om at blive klogere på fagorganisationernes medlemmer og brugerrejser så man dermed kan blive bedre til at tiltrække og fastholde medlemmer.

Det koster 4.000 kr. at deltage i et kursus. Der kan drøftes mængderabat ligesom et kursus kan målrettes en enkelt organisation.

Læs om de forskellige kurser nedenfor.

Overblik over datakursus-forløb for faglige organisationer

Data Strategi i faglige organisationer

1 dag i kursuslokale/onsite

Kurset giver deltagere en strategisk forståelse for værdien af data som grundlag for indsigt, beslutninger og handlinger.

Gennem en varieret dag med inspirationsoplæg, eksempler og konkrete opgaver får deltageren et grundlag til at analysere potentiale og planlægge fremtidige initiativer omkring data i eget forbund.

Deltageren
Kurset er for ledere og organisations- og datakonsulenter i den faglige organisation, som har besluttet, at de vil arbejde strategisk med deres data.

Beskrivelse
Kurset er en kombination af teori og praksis, hvor dataeksperter fra Kapacity og Sand Kirk ApS vil sætte rammen for en data-strategiovervejelse i jeres forbund. Vi vil både behandle datafaglige og organisatoriske perspektiver. Dette vil blive kombineret med praktiske eksempler på, hvordan andre bruger data og dataanalyser.

Forudsætninger
Kurset er for alle der arbejder i en organisation der vil starte et seriøst arbejde med data og data-strategi. Det kan både være personer der sidder med data og den tekniske side, og organisations- eller kommunikationskonsulenten eller chefen der arbejder med de medlemsrettede perspektiver.

Datoer for dette kursus kommer senere, men hvis du udfylder vores kontaktformular, kontakter vi dig, når datoerne er på plads.

Power BI Introduktion

1 dag i kursuslokale/onsite eller 2 halve dage online

Kurset giver deltagere en grundlæggende forståelse for hvordan man bygger datamodeller og dashboards via Power BI. Kurset tager afsæt i relevante cases, eks. analyse af medlemsbase.

Deltageren
Kurset er for dig som arbejder med rapporter og analyser, og som har erfaring med eks. Excel.
Kurset er skræddersyet til forretingsbrugere med teknisk flair for self-service og ad hoc analyser.

Beskrivelse
Power BI introduktions kurset inkluderer:

  • Datamodellering

  • Anvendelse af Power Query Editor til transformation af data
  • Anvendelse af Power BI til opbygning af visuelle dashboards
  • Data Storytelling – hvordan præsenteres et budskab med data
  • Beregninger via DAX
  • Deling af dashboards og håndtering af sikkerhed

Forudsætninger
Kurset er for alle der arbejder eller ønsker at arbejde strukturete med data, rapportering, dashboards og analyse. Der er ikke nogle tekniske krav forudsætninger for at deltage i kurset.

Klik på et kursus for at tilmelde dig:

Data Quality Management med Power BI

1 dag i kursuslokale/onsite

På dette kursus lærer du hvordan man definerer, afdækker og præsenterer manglende data kvalitet. Kurset tager afsæt I fagligt relevante cases, eks. håndtering af medlemsdata.

Deltageren
Data Quality Management kurset er for organisationen og brugeren som har behov for at arbejde med og monitorere data kvalitet via objektive kriterier og målinger. Kurset tager Data Quality som tema videre fra antagelser til reelle indsigter. Det er et kursus for ansatte i organisationer der er gået i gang med at arbejde med data, og har behov for at styrke arbejdet med datakvaliteten.

Beskrivelse
Kurset er en kombination af teori og praksis, med en blanding af hands-on øvelser og slides/materiale til som dokumentation/opslag.

På kurset lærer du at gøre data kvalitet målbart og søge efter utilstrækkelige data. Derudover lærer du hvordan data kvalitet kan visualiseres og deles så den øvrige organisation ved hvor data og processer kan forbedres.

Du vil blive introuceret til seks data quality KPI’er; Completeness, Accuracy, Consistency, Timeliness, Validity og Uniqueness og hvordan dette kan appliceres på medlemsdata.

Endelig indeholder kurset et afsnit om “data quality score”. Dette er relevant, fordi det sikrer at virksomheden fokuserer sin indsats og resourcer på de dataområder som er vitale virksomhedens drift (kortere sigt) og strategi (længere sigt).

Forudsætninger
Det er ikke er krav at have tidligere erfaring med Power BI, men det er godt at have kendskab til rapporteringsværktøjer og eller Excel.

Klik på et kursus for at tilmelde dig:

Master Data Management (MDM) for faglige organisationer

1⁄2 – 1 dag i kursuslokale/onsite

Master Data  Management er den metode som sikrer at en organisation har organiseret, kategoriseret og kvalitetssikret data som understøtter alle operationelle processer og den overordnede forretningsstrategi. Uden et Master Data framework så løber en organisation meget hurtigt ind i udfordringer med data som er mangelfulde, inkonsekvent og af lav kvalitet.

Deltageren
Dette kursus er for organisationen og brugeren som har behov for at arbejde struktureret med medlemsdata og andre kernedata, og har brug for at komme rigtigt i gang med MDM.

Beskrivelse
På kurset vil vi gennemgå de typiske udfordringer med Master Data og derefter hvilke fordele der er ved at have et Master Data framework til at løse disse. Du vil lære at definere din organisations Master Data og vil blive introduceret til en Master Data Operating model med data strategi, processer og metoder.

På kurset introduceres data kvalitet og data kvalitets KPI’er, som kan bruges til at overvåge og forbedre data og processer i virksomheden.

For hvert område inddrages der simple øvelser og diskussionsoplæg for at sikre den praktiske vinkel for kursisten. Du vil fx lære at arbejde med data governance, herunder typiske Master Data roller og ansvarsområder.

Endelig introducerer kurset en metode for hvordan du kan gå tilbage til din egen organisation og begynde at analysere jeres Master Data. Herunder hvordan Master Data kan tilgås I organisationen, så rejsen mod data excellence kan begyndes.

Forudsætninger
Deltageren på kurset behøver ikke at have erfaring med Master Data, men har brug for en general introduktion til begreber og formål. Med andre ord, dette kursus er for alle som har brug for de rette værktøjer til at arbejde med MDM.

Klik på et kursus for at tilmelde dig: