Hvis din virksomhed er underlagt de nye krav for indregning og måling, der findes i den nye IFRS 16 leasingstandard, som er trådt i kraft den 1. januar 2019, så kan IFRS 16 IBM Planning Analytics være løsningen for dig.

Med IFRS 16 IBM Planning Analytics-løsningen kan I administrere og holde styr på leasingkontrakterne fra oprettelse til udløb. Alle stamoplysninger, såsom leasingkategori, kontrakt start- og slutdato, aktivværdier, leasingydelser mv., der skal bruges til beregningerne, indsamles og opbevares i en central styret løsning.

I kan foretage automatiske beregning af de aktuelle og fremtidige omkostninger, værdien af retten til at bruge aktivet, nutidsværdien af leasingforpligtelsen og meget mere, til brug for måling og indregning i resultatopgørelse og balance. Har I kontrakter i forskellige selskabsvalutaer, omregner løsningen desuden automatisk til jeres rapporteringsvaluta.

Desuden kommer løsningen med en indbygget ”qualifier”, som hjælper jer i vurdering af hvilke kontrakter, der skal behandles efter den nye standard.

Illustration af processen:

Da løsningen bygger på IBM Planning Analytics-teknologien får I multidimensionelle-analysemuligheder og kan nemt navigere rundt og se detaljerne bag kontrakterne og beregningerne, såsom afskrivninger, renter, nutidsværdi, leasingforpligtelse mv.

Selve bogføringsgrundlaget kan nemt genereres med alle nødvendige oplysninger som periode, selskab, konto, eks. afdeling, debit- og kreditbeløb osv. Desuden kan I lave oversigter som input til jeres regnskabs- og noteopstillinger fordelt på leasingkategorier, beløb mv.

Løsningen giver jer fuld sporbarhed og holder styr på, hvornår og af hvem de enkelte kontrakter er tilføjet til løsningen. De validerede kontrakter bliver automatisk låst for redigering og kan om nødvendigt kopieres til senere ændring.

Alt i alt en solid løsning, der letter arbejdet med de nye compliance krav.

Vil du vide mere om løsningen?

Kontakt os på telefon 70 30 29 19 eller info@kapacity.dk hvis du vil vide mere om IFRS 16 IBM Planning Analytics.