Projekbeskrivelse

Et helt særligt kunde/leverandør forhold er opstået for Gjensidige Forsikring, som de sidste tre år har haft fast hjælp fra Kapacity til opbygning af nyt Enterprise Data Warehouse, som blandt andet skal understøtte nye rapporteringskrav fra EU.

Gjensidige Forsikrings historie går helt tilbage til 1820’erne og virksomheden er i dag en af Nordens førende forsikringsselskaber. Gjensidige er noteret på Oslo børs og er udover Norge repræsenteret i Danmark, Sverige og Baltikum. Hele koncernen beskæftiger ca. 3.510 medarbejdere (2014).

De 682 medarbejdere i Danmark repræsenterer fire brands (2014): Gjensidige Forsikring, Nykredit Forsikring, Gouda Rejseforsikring og Byggeriets Forsikringsservice. De fire brands tilbyder forsikringer til private, erhverv, landbrug, kommuner og regioner, og de har en samlet markedsandel på 5,9% (2014).

Gjensidige Forsikring gjorde deres entre på det danske marked ved købet af Fair Forsikring i 2006. I løbet af de næste år købtes først KommuneForsikring og i 2010 godkendte Finanstilsynet overtagelsen af Nykredit Forsikring, som på det tidspunkt havde ca. 230.000 kunder. Med overtagelsen af Nykredit Forsikring fordoblede Gjensidige Forsikring deres danske markedsandel fra den ene dag til den anden. Sidenhen fulgte opkøb af Byggeriets Forsikringsservice, Gouda Rejseforsikring og senest Mondux.

Med opkøbene fulgte en kæmpe opgave med at få skabt én samlet Business Intelligence løsning. Man stod med fire forskellige forsikringssystemer, Data Warehouses og rapporteringsløsninger, som skulle samles og integreres, hvilket var afgørende for at få de fire selskaber til at handle som ét samlet Gjensidige.

Målet og strategien var at skabe ét samlet Enterprise Data Warehouse for Gjensidiges aktiviteter i Danmark og Sverige med integration til koncernens samlede BI-arkitektur.

Gjensidige har og havde en del interne ressourcer med de rigtige kompetencer til opgaven, men af forskellige årsager, blandt andet fleksibilitet, ønskede man at dele arbejdet med en ekstern partner. Omvendt var Gjensidige ikke interesseret i et traditionelt kunde/leverandør forhold, eller som Christian Weisbjerg, Afdelingsdirektør BI Nordic hos Gjensidige udtrykker det:

”Vi havde ikke behov for en særlig projekt- eller konsulentmodel. Det vigtigste for os var, at få adgang til et fast hold af kompetente konsulenter, som kunne forstå den måde vi arbejder på hos Gjensidige… Og så skulle de selvfølgelig have forretningsforståelse.”

For at finde den rigtige partner sendte Gjensidige en opgaveformulering til fem forskellige leverandører. Kapacity’s besvarelse var god, Christian Weisbjerg fik et godt fagligt indtryk af konsulenterne, og da kemien også passede, startede samarbejdet.

Efterfølgende har Gjensidige konstant haft en til to konsulenter fra Kapacity på kontoret. Konsulenterne indgår i forskellige kortere og længere projekter, og de skiftes alt efter, hvilket projekt det drejer sig om. Det er dog en fast gruppe af Kapacity’s konsulenter, der er tilknyttet Gjensidige:

”Med tiden har Kapacity lært os rigtig godt at kende, og de er gode til at vælge de rigtige ressourcer til vores behov,” siger Christian Weisbjerg og fortsætter: ” Kapacity’s konsulenter forstår vores forretningsmæssige udfordringer, og vi oplever aldrig problemer med, at de ikke kan stå på egne ben. De er meget selvstændige.”

”Vi behandler Kapacity’s konsulenter som interne ressourcer. Det betyder, at jeg forventer de går efter samme mål, som vores egne folk, og at de i sidste ende også påtager sig et internt ansvar. Og her lever Kapacity’s folk fuldstændig op til mine forventninger,” siger Christian Weisbjerg.

Gjensidiges projekt går som nævnt ud på at opbygge et fælles Enterprise Data Warehouse til brug for virksomhedens aktiviteter i Danmark og Sverige. Det bruges blandet til at understøtte det lokale behov for analyse og rapportering, men også til at understøtte det norsk forankrede koncern Data Warehouse med generel styringsinformation og mere specielle dataleveracer til brug for Solvency II.

Solvency II er et EU-regelsæt om solvensregler og risikostyring i forsikringsselskaber. Solvency II blev vedtaget i 2009 og omhandler nye, fælles regler om kapitalkrav for forsikringsselskaber og pensionskasser, som medfører at kapitalkravet i højere grad afspejler virksomhedernes risikoprofil.

Solvency II stiller relativt store krav til forsikringsselskabernes evne til at rapportere og dermed også til Gjensidiges nye Data Warehouse.

”Vores Enterprise Data Warehouse er en opgave, der aldrig ender. Det er som sådan ikke én løsning, men en on-going proces, der fortsætter år efter år. Derfor er det også afgørende, at Kapacity’s konsulenter er så dygtige og særligt evner en analytisk tilgang til data. Det er faktisk svært at finde tilsvarende ressourcer, der er på samme niveau, når det handler om Data Warehouse,” siger Christian Weisbjerg.

Gjensidige bruger også Kapacity til sparring i forbindelse med forskellige problemstillinger:

”De kender os jo godt efterhånden, så det er en ekstra sidegevinst, at jeg også kan trække på dem til sparring,” siger Christian Weisbjerg og slutter: ”Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds med samarbejdet med Kapacity. Jeg får noget for pengene, og vi fortsætter samarbejdet, så længe vi er tilfredse.”