Projekbeskrivelse

Salgsindsigt giver DLI Market
Intelligence nye muligheder

DLIMI’s IBM Cognos-baserede analyseplatform giver dyb indsigt
i salgsmønstre, og det er godt nyt for lægemiddelindustrien.

Læs mere her

Lægemiddelindustrien står over for store udfordringer pga. et skiftende medicinalmarked. Men nu har industrien fået en ny analyseplatform fra DLIMI, der giver dybere indsigt i salgsmønstre blandt danske slutbrugere, som kan hjælpe med at vende det økonomiske billede.

I mere end 40 år har DLI Market Intelligence (DLIMI) leveret markedsindsigt til den danske lægemiddelindustri. Virksomheden er ejet af Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og bruger sit indgående branchekendskab til at levere analyseindsigt til mere end 100 kunder i hele Danmark.

En forandret konkurrencesituation

Lægemiddelindustrien står i disse år over for en stor økonomisk udfordring. For det første er traditionelle forretningsmodeller under pres, fordi mange af industriens meget værdifulde lægemiddelpatenter er ved at udløbe, og skarp konkurrence fra billigere, generiske lægemidler er i udsigt. For det andet præger den globale økonomiske situation også denne branche. Martin Jordt Andersen, direktør hos DLIMI, forklarer:

“I takt med at arbejdsløsheden stiger, og skatteindtægterne falder, er det offentligt finansierede sundhedsvæsen nødt til at finde måder, hvorpå det kan levere service af høj kvalitet på mindre budgetter. For at beskytte investeringer i frontlinjebehandling er hospitalerne nødt til at bruge mindre på medicinering.”

Udvikling af en analyseløsning

Den kombinerede effekt af de to førnævnte faktorer gør, at den traditionelle fortjeneste ved salg af lægemidler falder hurtigt, og hos DLIMI blev man klar over, at kunderne i lægemiddelbranchen havde brug for at sætte endnu større fokus på salg og markedsføring for at opretholde omsætningen og indtjeningen.
Blandt andet ville en dybere indsigt i, hvilke lægemidler slutbrugerne køber i Danmark, hjælpe lægemiddelindustrien til optimering af marketingbudgetter, finjustering af prisstrukturer og øget salgsperformance.

“I Danmark er der en enorm mængde meget struktureret data vedrørende salg af lægemidler, men det kræver en dybere forståelse af markedet for at kunne fortolke dem. Vi ønskede derfor at bruge vores unikke ekspertise til udvikle dataværktøjer til vores kunder, så de bedre kan identificere nye salgsmuligheder,” forklarer Martin Jordt Andersen.

Salgsindsigt på flere niveauer

For at nå dette mål måtte DLIMI forny sin daværende analyseløsning, som både var af ældre dato og meget afhængig af arbejdsintensive, regneark- og papirbaserede processer og derfor ikke gav de store muligheder for dybere analyser.

DLIMI slog sig derfor sammen med IBM Business Partner Kapacity for at udvikle Pharmaview – en servicebaseret softwareløsning baseret på IBM Cognos Business Intelligence-software. Pharmaview tilbyder fem detaljeniveauer over de bedst sælgende produkter, fra landsplan til individuelle apoteker, og i overensstemmelse med den danske lovgivning viser Pharmaview kun de data om konkurrenternes produktsalg, som de enkelte kunder har tilladelse til at se.

Elektroniske analyser

DLIMI’s kunder logger på via en webportal og får adgang til salgsdata i realtid eller bruger de interaktive rapporter på smartphones og tabletenheder. De elektroniske muligheder har bragt analyserne op på et helt andet niveau end tidligere, og DLIMI leverer i dag Pharmaview-løsningen til over 100 kunder i hele Danmark.

“Takket være IBM Cognos Business Intelligence-løsningen har vi i samarbejde med Kapacity udviklet en ny platform, der giver vores kunder en afgørende produktviden, som de bruger til udarbejdelse af marketing-, pris- og salgsstrategier. Denne dybere salgsindsigt gør hele forskellen og er en nødvendighed for at kunne begå sig på lægemiddelmarkedet i dag.”

– Martin Jordt Andersen, direktør hos DLIMI

Et stærkt samarbejde

Han konkluderer samtidig, at samarbejdet med Kapacity har været uvurderligt:

“Udarbejdelsen af Pharmaview var en kompliceret proces med et vanskeligt netværk af hierarkier, men med hjælp fra Kapacity-teamet var vi i stand til at udarbejde denne banebrydende analyseplatform. Ekspertisen var uvurderlig igennem hele udviklingsprocessen, og vores samarbejde er fortsat tæt.”