Projekbeskrivelse

First-mover mobil
løsning til DATEA

– Kapacity leverede ekspertviden til DATEA’s nye
IBM Cognos mobile løsning til ejendomsbranchen.

Læs mere her

Kapacity og DATEA udvikler trendsættende mobil løsning til ejendomsbranchen

Kapacity leverede nytænkning og ekspertviden om IBM Cognos, da DATEA skulle udvikle D-nøglen, en mobil løsning, der giver DATEAs kunder overblik over deres ejendomsporteføljer.

En vision om mere Business Intelligence

DATEA har gennem en længere årrække benyttet IBM Cognos Business Intelligence til analyse af informationer om de administrerede ejendomme, men indtil nu har løsningen ikke været brugt til egentlige kommercielle formål.

”Vi ville mere på Business Intelligence-fronten,” siger Kenneth Bisgaard, afdelingsdirektør for DATEA’s regnskabsafdeling, og forsætter: ”Vores vision var at tilbyde en mobil løsning, som kunne give kunderne overblik og indblik i deres ejendomsporteføljer.”

Et sådan løsning ville for det første give mulighed for at optimere kundernes ejendomme og dermed forøge værdien af dem. For det andet ville den – som den første af sin art – give DATEA en markant konkurrencemæssig fordel, hvilket bestemt ikke er uvæsentligt i den konkurrenceprægede branche.

En ”first-mover” løsning

DATEA’s oprindelige Cognos-løsning er udviklet og vedligeholdt af en ekstern konsulent og DATEA’s interne BI-afdeling, som er meget kompetente på området. Men lige Cognos Visualization og til dels Cognos Active Reports, som skulle bruges til den nye løsning, var uudforsket land for DATEA’s folk.

Det skyldes, at Cognos Visualization er et ganske nyt produkt, der som det første benytter sig af RAVE, IBM’s nye visualiseringsmotor. Kort sagt får RAVE-rapporterne det til at se bedre ud samtidigt med, at de fylder mindre. DATEA’s løsning er en af de første, der benytter sig af teknologien, så D-nøglen, som løsningen hedder, er også en ”first-mover”.

DATEA havde brug for ekstern assistance, så man kontaktede Kapacity, der fik til opgave at udvikle den nye løsning. Helt konkret skulle Kapacity skabe et skelet for, hvordan DATEA’s eksisterende rapporter kunne genbruges i Active Reports med Cognos Visualizations. D-nøglen blev den første konkrete anvendelse. Desuden skulle DATEA’s BI-afdeling uddannes, så de selv kan udvide og vedligeholde løsningen.

”Kapacity har hjulpet os til at tænke nyt. Særligt omkring flowet og den grafiske fremstilling i rapporterne har de været rigtig gode,” siger Kenneth Bisgaard.

Det færdige resultat hedder D-nøglen

DATEA’s nye løsning D-nøglen er allerede taget i drift, og visionen om at give kunderne værdi i form af indsigt i deres ejendommes performance er gået i opfyldelse.

D-nøglen fungerer på både mobile og stationære platforme, og den giver kunderne adgang til hurtig overblik over f.eks. økonomi, tomme lejemål, restancer, drift og teknisk stand. Det hele bliver præsenteret i lækre grafiske rapporter med mulighed for at bore sig dybere ned i de forskellige data.

Du kan se billeder fra løsningen nedenfor, hvor vi også har lagt DATEA’s reklamevideo, som giver en hurtig gennemgang af D-nøglen.

Færdig før deadline

D-nøglen blev færdig, før den deadline, som DATEA havde sat for projektet. En medvirkende faktor hertil har uden tvivl være det samarbejdet mellem DATEA og Kapacity, som har fungeret upåklageligt.

”Vi har en fint samarbejde med Kapacity’s konsulenter. De er dygtige og de forstår at sætte sig ind i vores verden,” siger Kenneth Bisgaard og slutter: ”Opgaven er løst rigtig godt, og jeg vil bestemt tage fat i dem igen ved andre opgaver.”

Skærmbilleder fra D-Nøglen

D-nøglen i levende billeder

DATEA har fået udarbejdet en reklamevideo om D-nøglen.

Om DATEA

DATEA er markedsledende inden for deres felt: Administration af ejendomme for investorer og boligforeninger. Kunderne er delt op i et segment for investeringsejendomme og et segment for andels- og ejerforeningsejendomme.

I forbindelse med ejendomsadministrationen tilbyder DATEA en række serviceydelser inden for vedligehold og drift, projekt- og byggestyring, bolig- og erhvervsudlejning, butikscentre og juridisk bistand.

DATEA har hovedkontor i Lyngby og lokalkontorer i Viby J og Næstved. Virksomheden beskæftiger godt 300 medarbejdere.

Læs mere på DATEA’s hjemmeside.