Projekbeskrivelse

CO-RO får indsigt i omkostninger
med IBM Cognos TM1

CO-RO beskytter rentabiliteten med nyt indblik i global
brandpræstation med en TM1-rapporteringsplatform

Læs mere her

Hver dag nyder forbrugere i over 80 lande frugtjuicer, colaer og is fra drikkevareproducenten CO-RO A/S. Med brands som Sunquick, Suntop og Suncola, leverer CO-RO over 3,5 milliarder produkter hvert år til kunder over hele kloden.

Michael Emde, Finance Director hos CO-RO forklarer: “Vi opererer verden over gennem helt og delvist ejede datterselskaber herunder markeder i Kina, Saudi Arabien og Malaysia. Vi producerer nøgleingredienser såsom frugtkoncentrater i Danmark, som bliver sendt til vores datterselskaber til forberedelse og markedsføring af de færdige produkter.”

”At operere med hurtigt udviklende forbrugsgoder betyder, at margenerne er stramme. For at levere en stærk rentabilitet år efter år skal vi løbe hurtigt og holde driftsomkostningerne under kontrol.”

”Ingredienser som sukker, der tilsættes under tapningsprocessen, udgør en stor del af vores omkostninger. Hvert af vores datterselskaber indkøber ingredienser gennem deres eget lokale marked. Derfor kan udsving i råvare- og valutapriser have stor indflydelse på omkostningerne forbundet med at få produkterne på markedet. For at sikre at alle vores produkter er rentable på hvert sit marked, skal vi forstå disse omkostninger, samt hvordan hvert brand klarer sig med hensyn til salg.” Han fortsætter:

”Tidligere har vi benyttet regneark-baserede processer for at konsolidere finansielle resultater i hele koncernen og til at rapportere om, hvordan vores datterselskaber klarer sig. Denne metode var dog forbundet med en del udfordringer. Alle vores forretningsenheder leverede deres resultater i forskellige formater, som var produceret af forskellige ERP-systemer. Dermed blev det en kompleks og tidskrævende proces at forene dataene.”

Ét og samme billede af virkeligheden

For at levere dybtgående regnskabsaflæggelser og få analytiske egenskaber besluttede CO-RO at erstatte deres daværende regneark-baserede finansielle konsolideringsmodel med en virksomhedsrapporteringsplatform: IBM Cognos TM1. CO-RO indgik i et samarbejde med Kapacity, der hjalp med implementering af løsningen.

Emde fastslår: “Det var vigtigt for os at vælge den rigtige teknologi såvel som den rigtige partner. Vi ønskede ikke at arbejde sammen med konsulenter, der udelukkende fokuserede på IT-aspektet, men som forstod udfordringerne, vi stod overfor som forretning. Kapacity deltog i møder på vores kontorer, tog sig tid til at grave dybt ned i vores behov og arbejdede usædvanligt hårdt for at gennemføre implementeringen i tide til vores halvårsregnskabsrapportering.

CO-RO har i samarbejde med Kapacity udarbejdet en centraliseret finansiel rapporteringsproces, understøttet af en multidimensionel datamodel.

”En af de større udfordringer, vi stødte på under vores arbejde med regneark, var niveauet af kompleksitet, når vi integrerede data fra vores datterselskaber i koncernregnskaber,” tilføjer Michael Emde. ”Kapacity har bygget os et Data Warehouse, der trækker alle lokale data fra CO-RO til et centralt lager, og transformerer det til et enkelt standardiseret format, der kan strømline den analytiske proces.”

Med Cognos TM1 kan økonomiteamet udføre rullende månedlige rentabilitetsanalyser og juridiske konsolideringer, der giver dybere indsigt i omsætning og omkostningscentre på tværs af organisationen.

Emde siger: ”Tidligere brugte mange dele af virksomhedens forskellige datadefinitioner til de samme begreber, hvilket gjorde det vanskeligt at videreføre til koncernniveau, hvilket reducerede vores tillid til nøjagtigheden af vores rapporter. I dag har vi standardiseret vores datadefinitioner på tværs af virksomheden, som åbner døren til en hidtil uset dybde.”

Læs mere om Data Warehouse

Sænkede udgifter og øgede indtægter

Med Cognos TM1, der driver den finansielle rapportering, opnår CO-RO den indsigt, der er brug for til at dække omkostninger, drive indtægter og beskytte sine margener over hele verden.

”Tidligere kunne ét brand have præsteret godt på to markeder og dårligt på et tredje – men fordi vi manglede en granulær oversigt over vores omkostninger, var det meget svært at gennemskue, hvor vi tabte penge,” forklarer Emde. ”Vi har nu ét og samme billede af virkeligheden, hvilket betyder, at vi kan få mere produktive samtaler om rentabilitet på tværs af gruppen.”

“Øget gennemsigtighed gør det muligt for os at træffe hurtigere og smartere beslutninger – for eksempel at opdele produktionen af et populært brand eller tage produkter af markedet, som ikke svarer til forbrugernes efterspørgsel.” Han tilføjer: “For mange virksomheder er det at udføre en månedlig rentabilitetsrapportering og juridiske konsolideringer den type aktivitet, der kræver to separate teams på fuldtid. Takket være Cognos TM1 kan vi konsolidere data på tværs af vores datterselskaber og skabe de rapporter, vi har behov for, på bare få klik – hvilket eliminerer behovet for manuel afstemning.”

Han konkluderer: ”Takket være IBM Cognos TM1 og Kapacity, kan vi nu servere de brands, vores kunder elsker mest – og drive vores globale indtægter og styrke vores margener.”

Læs mere om IBM Planning Analytics

Om CO-RO A/S

CO-RO A/S blev grundlagt i 1942 og er verdensførende på markedet for læskedrikke. De fremstiller drikkevarer, sodavandsis og koncentrater. De er placeret i Frederikssund i Danmark og ejer datterselskaber rundt omkring i verden.

Virksomheden driver 11 produktionssteder i lande som Kina, Saudi Arabien og Malaysia og samarbejder med distributionspartnere i mere end 70 lande. Hvert år leverer CO-RO over 3,5 milliarder frugtbaserede produkter.

Virksomheden beskæftiger mere end 1.000 mennesker over hele verden, og i 2015 opnåede de en omsætning på 2 mia. kr.

Læs mere på CO-ROs’ hjemmeside.