Projekbeskrivelse

SE sparer tid på budgetprocessen med IBM Planning Analytics (TM1)

Farvel til regnearkene og goddag til TM1 giver SE en tidsbesparelse på mere end en tredjedel

SE (det tidligere Syd Energi) har sparet mere end en tredjedel på budgetprocessen, efter de gik fra tidskrævende og fejlbehæftede regneark til IBM Planning Analytics (TM1).

Tiden var løbet fra Excel

SE blev skabt ved en fusion i april 2006 som et regionalt elselskab. Siden har selskabet bevæget sig stadig mere ind i energi- og kommunikationsbranchen, senest med fusionen med det nordjyske energiselskab Nyfors samt opkøbet af DONGs landbaserede vindmøller og kabel-tv leverandøren Stofa. Hovedsædet ligger i Esbjerg som sammen med afdelinger rundt om i landet huser knap 1.500 servicemindede medarbejdere.

Med salg af el, energi-effektiviseringer, bredbånd og kabel-tv til mere 725.000 kunder og et marked, som hele tiden udvikler sig, stiller det store krav til økonomifunktionens evner.

SE stod derfor i efteråret 2014 med en voksende udfordring. Gennem sammenlægninger og opkøb havde de nået en størrelse, hvor antallet af organisatoriske enheder i koncernen gjorde den finansielle forecast-øvelse omstændig og tidskrævende – og dermed omkostningstung. Forecast-processen foregik via fremsendelse af forretningsenhedernes forskelligartede Excel-ark til en central finansfunktion, som stod med ansvaret for at konsolidere disse og validere input i en koncernmæssig kontekst. Indbyrdes forretningsmæssige afhængigheder, hvor en del af koncernen aftager ydelser fra en anden del, afstedkom ydermere en koordinerende og igen tidskrævende rolle, når ændringer skulle indarbejdes og genkonsolideres. Risikoen for fejl og udeladelser steg med koncernens størrelse og tiltagende forskelle i aktiviteter.

Tiden var løbet fra den Excel-drevne forecast-proces, og der var et stærkt ønske om en forbedret proces, der både var hurtigere og mere robust og strømlinet.

Vi ønskede kort fortalt en solid løsning, som reducerede risikoen for fejl og som kunne reducere ressource-trækket på organisationen, både decentralt i forretningsenhederne, og ikke mindst i den centrale finansfunktion. Alt for ofte blev finansfunktionen Sorteper i en stram tidslinje, når efterfølgende ændringer krævede genudsendelse af Excel-ark og koordinering mellem berørte enheder.

Steen Gøbel, projektansvarlig hos SE

SE valgte IBM Planning Analytics (TM1) til budgetprocessen

Efter en nøje udvælgelsesproces, hvor forskellige værktøjer blev evalueret, faldt valget på IBM Planning Analytics samt Kapacity’s konsolideringsløsning til TM1.

Herefter startede et forløb med flere workshops, hvor SE og Kapacity sammen fandt ud af præcis, hvordan SE’s forecast-proces skulle designes modelmæssigt. Afvejningen mellem kompleks og avanceret på den ene side og på den anden side en transparent model blev løbende finpudset, for ”hvis man ikke kan fortolke og dermed forklare resultatet, så har øvelsen reelt været spildt,” som Steen Gøbel udtrykker det. Han fortsætter: ”Vi ønskede en model, som var fleksibel nok til både at understøtte vores årlige strategiske outlook, hvor vi kigger tre år frem, og samtidig vores månedlige forecast, hvor de realiserede tal indgår som en del af vores bud på, hvor vi lander på året samlet”.

Den grundige forberedelse med workshops muliggjorde et effektivt udviklingsforløb, hvor SE deltog aktivt med henblik på opbygningen af in-house kompetencer omkring værktøjet. Fem kompetente superbrugere blev på den måde en del af løsningen, og det er med til at sikre et mere smidigt forløb i hverdagen, hvor mindre ting kan ændres og forbedres uden at indblande Kapacity.

TM1 sparer SE for mere end en tredjedel af tiden for budgetprocessen

Resultatet er blevet en model, som understøtter budgetprocessen, de månedlige forecasts og den finansielle del af strategiprocessen for SE’s mere end 25 legale enheder. Ressourcetrækket på simple og administrative opgaver, som ikke tilførte værdi i processen, er blevet reduceret markant til fordel for mere tid til at frembringe og efterprøve de finansielle tal. Dertil er processen blevet hurtigere med færre tilbageløb:

”Sammenlagt har vi skåret mere end en tredjedel af tiden for vores samlede budgetproces. Det inkluderer vel at mærke en styrket efterprøvning af de enkelte indmeldinger, også i en samlet koncern-kontekst. Så vi bruger ikke alene mindre tid, men også bedre tid,” siger Steen Gøbel.

Værdien af at samles om forretningen og sidde sammen på budget camp, hvor vi i takt med beslutninger løbende kan opdatere drivere og inddatere ændringer til priser og mængder, og så med det samme se resultatet – både på koncern-niveau og hos den modtagende/afsættende forretningsenhed – det er nærmest uvurderligt for os. Med de rigtige personer samlet om bordet er vi i stand til at træffe hurtige, velfunderede beslutninger.

Steen Gøbel, projektansvarlig hos SE

Om SE

SE blev skabt ved en fusion i april 2006 som et regionalt el-selskab. Siden har virksomheden bevæget sig stadig mere ind i energi- og kommunikationsbranchen. Senest med fusionen med det nordjyske energiselskab Nyfors samt opkøbet af DONGs landbaserede vindmøller og Stofa, Danmarks næststørste leverandør af kabel-tv.

I dag er SE således en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektiviseringer, bredbånd og kabel-tv til over 725.000 kunder. Visionen gør det nemlig helt klart, at SE står på flere ben og har fokus på både energi, klima og kommunikation.

SEs hovedsæde ligger i Esbjerg, men virksomheden har aktiviteter i hele landet og dækker flere forsyningsområder i Syddanmark og i Nordjylland på i alt mere end 8.250 km2. SE servicerer ca. 316.000 hustande i regionerne med strøm. Derudover har SE flere afdelinger rundt om i landet, som huser knap 1.500 servicemindede medarbejdere.

Læs mere om SE her