Projekbeskrivelse

Magasin effektiviserer med IBM Planning Analytics TM 1

Farvel til regneark giver 20% forbedret effektivitet

Magasin du Nord brugte – som mange andre virksomheder – tidligere regneark i forbindelse med den årlige budgetlægning. Nu har Danmarks største stormagasin skiftet til først IBM Cognos Planning og siden IBM Planning Analytics TM1 for at effektivisere processen. Resultatet er en øget effektivitet på 20 procent.

Budgetplanlægning klares 50 procent hurtigere

Peter Fabricius, økonomidirektør i Magasin du Nord, forklarer: ”Man skaber ægte forretningsmæssig værdi, når man forstår detaljerne, og her er regneark ikke altid det optimale værktøj til at give et klart overblik. Ved at implementere først IBM Cognos Planning og senere IBM Planning Analytics blev vi i stand til at færdiggøre vores budgetplanlægning 50 procent hurtigere, og vi fik en dybere forståelse for Magasin du Nords data, hvilket har tilført stor værdi til vores virksomhed.”

Læs mere om IBM Planning Analytics

Øget værdiskabelse

Hver dag generer Magasin du Nord kæmpemæssige mængder af driftsdata, hvilket kan være enormt kompleks at håndtere. Før stormagasinet indførte IBM Cognos Planning, blev analyser udført gennem omstændelige batch-processer, som besværliggjorde real-time-indblik og what-if-analyser.

Magasin du Nord havde derfor et ønske om at øge effektiviteten i prognosticering og budgettering og dermed frigøre ressourcer til dataanalyser og tilføre øget værdi til planlægningsfasen.

Kapacity, som er Magasin du Nords IBM Advanced Level Business Partner og eksterne IT-supportleverandør, præsenterede IBM Cognos TM1 for stormagasinet, idet de forudså frigørelse af et stort potentiale. Sammen med et lokalt IBM-team fik Kapacity integreret IBM Cognos TM1 med Magasin du Nords eksisterende Business Intelligence-software.

Vi har tidligere arbejdet sammen med Kapacity på andre opgraderingsprojekter, så vi vidste, at de ville være en fremragende partner. Kapacity-teamet tog ejerskab over processen og investerede både den tid og de kræfter, der skulle til, for at implementeringen blev færdiggjort med stor succes.

Peter Fabricius, økonomidirektør i Magasin du Nord

Effektivitet af planlægning øges 20 procent

Ved at anvende IBM Cognos TM1 har Magasin du Nord været i stand til at opnå deres mål om at øge effektiviteten af deres planlægningsproces. Virksomheden er i dag i stand til at indhente og konsolidere data ikke kun fra deres transaktions- og økonomisystemer men også fra andre kilder, såsom regneark, og efterfølgende analysere dataene på flere forskellige niveauer i IBM Cognos TM1. Det endelige resultat overføres til stormagasinets business intelligence-systemer, som udarbejder overskuelige, daglige rapporter.

Takket være Kapacitys enestående arbejde har vi kunnet forenkle planlægningsprocessen yderligere. Data er nu tilgængelige og kan bearbejdes næsten i real-time. Vi vurderer, at på grund af vores nye løsning har vi øget effektiviteten af vores økonomiske planlægning med yderligere 20 procent. Det har frigjort ressourcer hos vores analytikere, som nu kan bruge mere tid på at behandle data og optimere forretningsprocesserne yderligere.

Peter Fabricius, økonomidirektør i Magasin du Nord.

TM1 skaber overskuelighed

”TM1 tager stresselementet ud af alle aspekter i budgetteringsprocessen,” konkluderer Peter Fabricius. ”Takket være den nye løsning har vi nu nået vores mål om at opbygge en mere enkel og sikker planlægningsproces. TM1 har effektiviseret arbejdsgangene og dermed bidraget til, at vi kan optimere planlægningsprocesserne og bruge mere tid på kvalitetskontrol. For os er planlægning ikke længere en årlig pligt – det er en daglig indsats for at skabe øget værdi til forretningen. Der er ingen overraskelser, når man bruger TM1, og man farer ikke vild i alle tallene. Vi har hele tiden at klart overblik over, hvor vi står.”

Om Magasin du Nord

Magasin, som vi kender det i dag, blev grundlagt, da Emil Valentin Lemming Vett og Theodor Wilhelm Wessel åbnede en lille butik i Aarhus i 1868.

Vett & Wessel var dygtige købmænd, og i 1870 ekspanderede de med en ny butik i det daværende Hotel du Nord i København. Successen fortsatte, omsætningen voksede, og det endte med, at Vett & Wessel købte Hotel du Nord, som blev ombygget og åbnede som Magasin du Nord i 1894.

I dag er Magasin landets førende stormagasin med afdelinger i København, Lyngby, Rødovre, Odense og Aarhus. Virksomheden er ejet af Debenhams, som er Storbritanniens næststørste kæde af stormagasiner og er noteret på Børsen i London.

Læs mere om Magasin