Projekbeskrivelse

Maersk Tankers bliver datadrevet med Microsoft Business Intelligence

Indsigt i utallige parametre på tværs af organisationen med ny Microsoft Business Intelligence-løsning leveret af Kapacity.

Markedet for transport af olie og gas har gennemgået en forretningsmæssig positiv udvikling de seneste år. Men samtidig spår eksperter om stigende konkurrence i fremtiden. Og det er her, Maersk Tankers’ rejse mod en datadrevet forretning begynder.

“Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu”

I vanlig Maersk-stil konkluderer Maersk Tankers med rettidig omhu, at den stigende konkurrence skal imødegås med optimering af forretningen, en optimering som skal give indsigt i ”sandheden” og opnås med udnyttelse af den guldåre – eller oliekilde – af data, som virksomheden råder over. Maersk Tankers vil være en datadrevet virksomhed.

Maersk Tankers startede en proces, hvor man evaluerede otte mulige leverandører af projektet. De otte blev reduceret til tre, som skulle levere en projektplan for hele projektet og give et konkret tilbud på det første pilotprojekt.

Maersk Tankers valgte Kapacity som leverandør af deres Business Intelligence-løsning i slutningen af 2014.

”Kapacity leverede en overbevisende plan for projektet, som jo er ganske stort. De havde gjort sig mange gode tanker, og det var tydeligt, at de allerede på dette tidlige stadie havde fået en god forståelse for vores langsigtede mål,” siger Cecilia Lysemose, Head of Business Intelligence hos Maersk Tankers.

Umiddelbart efter gik det indledende arbejde med foranalysen i gang. Kapacity’s Customer Strategy Team deltog i processen og hjalp blandt andet Maersk Tankers med at få overblik over, hvordan den interne organisation til projektet skulle sammensættes for at understøtte og drive processen bedst muligt.

90 års kildesystemer

Maersk Tankers er en stor virksomhed, og med en historie på snart 90 år er det ikke overraskende, at der findes en lang række kildesystemer. Det drejer sig blandt andet om Dynamics AX, Dynamics CRM, Master Data Services samt en del brancheløsninger til f.eks. overvågning og vedligeholdelse af skibene.

Hidtil har data fra de mange kildesystemer været indsamlet manuelt og behandlet i Excel. Processen har været langsom og manglet de ønskede detaljer. F.eks. har man ofte først kunnet rapportere tekniske nøgletal 20 dage efter en månedsafslutning.

Med Maersk Tankers’ nye løsning er den slags rapportering historie.

Indsigt i utallige parametre

Løsningen består af en række delprojekter, for hver er der udarbejdet komplette forretningsmatricer, der indeholder information om nøgletal, kuber, tabeller, attributter m.v. for det pågældende projektområde. Udover at agere huskeliste bidrager matricerne også til, at de færdige løsninger bliver ensartede, begreberne konsistente og – hvor muligt – fælles for hele organisationen.

Projektet har været i gang siden foråret 2015, og i dag er ca. halvdelen af delprojekterne i drift.

Delprojekterne kan grundlæggende opdeles i løsninger, der fokuserer på:

  • Omkostninger

  • Finansielle nøgletal

  • Den tekniske operation

  • Den kommercielle operation

  • Human Ressources

Tilsammen giver rapporterne, som løsningerne leverer, Maersk Tankers indblik i et utal af parametre på tværs af organisationen.

Optimerer driften i stort set alle dele af forretningen

Udover traditionelle finansielle nøgletal og KPI’er bruges Maersk Tankers’ løsning i høj grad også til at give indblik i tekniske og operationelle data, som har stor indvirkning på virksomhedens bundlinje, f.eks.:

  • Beregning af brændstofforbrug relaterede faktorer.
  • Komplet overblik over samtlige omkostninger forbundet med et togt.
  • Overblik over driftsmæssige måleværdier.
  • Optimering af planlægning af togter.
  • Indblik i personalerelaterede data.

Ovenstående er blot eksempler på, hvor omfangsrig Maersk Tankers’ Business Intelligence-løsning er. Når løsningen er færdigimplementeret, vil den være med til at optimere driften i stort set alle dele af forretningen – og gøre Maersk Tankers til en datadrevet virksomhed.

Data i løsningen opdateres nu en gang i døgnet, og det gør processen meget hurtigere og mere strømlinet. Alt i alt sparer vi mindst halvdelen af tidsforbruget på rapportering i forhold til tidligere.

Cecilia Lysemose, Head of Business Intelligence hos Maersk Tankers

Leveret til tiden og inden for budget

Som tidligere nævnt er Maersk Tankers’ løsning fortsat under udvikling og implementering. Bortset fra få tilrettede estimater pga. ændrede forretningsgange er de første dele af projektet leveret til, eller før, den aftalte tid, til det aftalte budget og i en meget tilfredsstillende kvalitet:

”Alle leveringer fra Kapacity har været af høj kvalitet og har altid levet op til vores forventninger,” siger Cecilia Lysemose.

Løsningen udvikles af et dedikeret hold af fem af Kapacity’s konsulenter, arkitekter og projektledere. Holdet sidder fysisk hos Maersk Tankers, hvilket bidrager positivt til projektet. Cecilia Lysemose siger:

”Det er rigtigt godt at have Kapacity’s konsulenter in house. Mange mindre ting kan afklares og løses hurtigt ved at stikke hovedet ind på deres kontor.” Og Cecilia Lysemose fortsætter: ”Det minimerer også den slags misforståelser, der ellers nemt kan opstå ved e-mails, og på den måde bidrager setuppet til den gode stemning og dialog, vi har med Kapacity.”

Om Maersk Tankers

Maersk Tankers ejer og driver en stor flåde af tankskibe – alle bygget og drevet i overensstemmelse med de højeste standarder for kvalitet og pålidelighed. Maersk Tankers købte deres første dedikerede tankskib i 1928, og flåden er udvidet og forbedret lige siden. I dag er Maersk Tankers’ flåde en af de største tankskibsflåder i verden.

Maersk Tankers er repræsenteret i hele verden med 260 ansatte på land og 3500 til søs. Flåden består af omkring 100 skibe.

Maersk Tankers er en del af Mærsk Gruppen med hovedsæde i København. Koncernen beskæftiger mere end 88.000 mennesker i omkring 130 lande.

Læs mere om Maersk Tankers her