Prøv selv: Power BI Finance Demo

Bliv klogere på, hvilke muligheder du har med Power BI. Vi har lavet en Power BI demo, som du kan dykke ned i og hente inspiration fra, når du selv skal implementere eller arbejde videre med Power BI i din økonomiafdeling.

Det indeholder Power BI Finance demoen

Herunder gennemgår vi de fem hovedtemaer i demoen, som kredser omkring en række kerneprocesser i økonomiafdelingen. Husk på, at demoen blot er inspiration til, hvordan man kan bruge Power BI til økonomistyring. Der er mange muligheder for at lave Power BI-løsninger, der passer præcis til jeres behov.

DuPont

KPI’er hjælper dig med at måle og styre den økonomiske værdiskabelse. KPI’er kan for eksempel visualiseres i en DuPont-pyramide som i denne Power BI finance demo, hvor brugeren får et hurtigt overblik over de mest vigtige KPI’er.

Når vi arbejder med KPI’er i Power BI, placerer vi beregningerne centralt i en datamodel. Fordelen er, at definitionen og regnereglen er fast, og regneprocessen automatiseres. Det frigør tid til det vigtigste; nemlig analyse og forståelse for, hvorfor KPI’erne performer som de gør.

Profit & Loss

Datavisualisering og data-storytelling fortjener højere prioritering i økonomifunktionen. Rapportering sker ofte til flere forskellige interessenter, som ikke har samme behov, men det sker ofte, at de modtager den samme rapporteringspakke, fordi det er for tidskrævende at forberede flere visualiseringer i Excel.

Med en god finansdatamodel og Power BI er det muligt at automatisere databearbejdningen. Det frigør tid til, at hver brugergruppe kan modtage en Power BI-rapport, der passer til deres behov.

I vores Power BI Finance demo kan du se et bud på en visuel og letlæselig resultatopgørelse opstillet som et dashboard.

Financial Statement

Her demonstrerer vi en klassisk opstilling af resultatopgørelsen. Bemærk, at vores datamodel indeholder flere forskellige kontoplaner, afhængig af hvem brugergruppen er. Samtidig kan den automatisk beregne år-til-dato, rest-år-budget mv.

Den traditionelle månedsrapport med opstilling af resultatopgørelsen i Excel kan altså overflyttes til Power BI. Det giver flere fordele; automatisk dataopdatering, nem datadeling med Power BI webservicen, god sikkerhed omkring, hvem der må se rapporteringen mv.

Cost Allocation

Nogle omkostninger kan ikke henføres direkte til vores styringsprocesser som en del af registreringsprocessen omkring ERP-systemet. Det kan betyde, at vi tager økonomiske beslutninger på et ufuldstændigt grundlag.

En god finansdatamodel i kombination med Power BI kan håndtere allokering af omkostningerne. Datamodellen kan nemt indeholde flere allokeringsregler og flere versioner af samme regel. Det giver gode analysemuligheder og tidsbesparelser i forhold til at lave manuelle allokeringer i Excel.

I vores Power BI Finance Demo kan du prøve en løsning, der allokerer omkostninger mellem profit centers.

Simulation

Der er konstante forandringer omkring os, og ofte er det årlige ankerbudget forældet allerede tidligt i regnskabsåret. Power BI indeholder funktionen What-If parametre. Med denne funktion er det muligt at simulere på konsekvensen af forskellige beslutninger.

I demoen har du mulighed for at simulere på toplinje, lønomkostninger og andre omkostninger, og hvordan disse påvirker resultatopgørelsen. Mange controllere bruger mange timer på manuelle simuleringsberegninger i Excel.

Med den rigtige datamodel og gode rapporter i Power BI kan du frigøre tid til at være en endnu bedre Business Partner.

Gratis e-bog

Sådan løser du 5 vigtige
økonomistyringsopgaver med Power BI

Vil du gerne blive klogere på værktøjet, og hvordan du med fordel kan implementere det i din økonomiafdeling?

Vi har skrevet en guide til, hvordan du kommer godt i gang med produktet. E-bogen er fuld af konkrete eksempler og løsningsforslag, så du kan blive (endnu) bedre til at benytte dig de mange muligheder i din økonomiafdeling.

Hent e-bogen her
Power BI e-bog

Prøv demoen lige her!

Hvorfor Power BI?

Økonomiafdelingens arbejde med controlling, analyse og rapportering handler om at understøtte virksomhedens interessenter med indsigt i og styring af de økonomiske data.

Med Power BI kan du skabe færdige og visuelt stærke rapporter, der opdateres automatisk, og som er tilpasset arbejdsprocesser og de forskellige målgrupper i virksomheden. På den måde frigør du tid i økonomiafdelingen til at være en tilgængelig Business Partner, der kan hjælpe resten af virksomheden med opgaver som økonomisk analyse, simulering og anden rådgivning, der kredser omkring økonomiske data.

5 fordele ved Power BI:

  • God visualisering med data er vigtigt, når budskaber skal kommunikeres.

  • Power BI supplerer Excel godt. Som Excel-bruger har du et godt udgangspunkt for at lære Power BI.

  • Forbedring af dataindlæsning og databehandling med Power Query, som også kendes fra Power Pivot i Excel.

  • En god implementering af Power BI hjælper med at fjerne flaskehalse i økonomiafdelingen.

  • Power BI er et let tilgængeligt værktøj til digital transformation i økonomiafdelingen.

Vil du vide mere om Digital Finance?

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder: Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen
Partner & CCO
+45 26 30 90 01
stj@kapacity.dk