Cloud, on-premise eller hybrid?

Alle taler om Cloud…

…men hvad er jeres udgangspunkt, og hvordan skal jeres cloud-rejse være?

Mange virksomheder er i dag midt i en rejse fra on-premise til cloud-baserede løsninger. I Kapacity har vi de seneste år hjulpet vores kunder med at afprøve de forskellige muligheder og planlægge både løbende transition til cloud af eksisterende løsninger og opbygning af nye løsninger, som i sit udgangspunkt enten er bygget i cloud-teknologi, eller er hybride løsninger med en plan for migrering til cloud på sigt.

Der er mange forhold, som tages i betragtning, når vores kunder træffer beslutning omkring deres platform: generel it-strategi, eksisterende hardware og licenser, interne kompetencer og ressourcer, løsningskompleksitet og nuværende og fremtidige datamængder.

Vi har erfaringer med mange forskellige størrelser af løsninger, og der er som sådan ikke nogle typer af løsninger, som dikterer hvilken teknologiplatform, man bør vælge: En relativt lille Dataware House-løsning hos en lille virksomhed kan med fordel laves som en cloud løsning, hvis man ønsker mindst mulig intern administration. En løsning med meget store datamængder kan i visse tilfælde kræve den performance, som billigere kan hentes i en cloud-løsning, og endeligt kan der være forhold, som dikterer en hybrid tilgang.

Microsoft Azure Services

Kapacity leverer løsninger baseret på Microsoft Azure, og vi har erfaring både med ”infrastructure as a service” og ”platform as a service” arkitekturer.

Alle services på Azure udvikler sig meget hurtigt, og vi afprøver derfor hele tiden de forskellige services funktionalitet og modenhed for at have den bedst mulige værktøjskasse til at sammensætte den rigtige løsning for jeres virksomhed.

I en cloud-baseret Business Intelligence og Data Warehouse løsning kan de forskellige services anvendes, så løsningen bedst muligt understøtter det brugsmønster, som organisationen har: Services kan tændes og slukkes, så det passer til dataflow og brugernes anvendelse, og arkitekturen kan derfor også understøtte forskellige omkostningsscenarier.

Vi har lavet løsninger sammen med vores store kunder med store datamængder som benytter sig af:

  • Azure Datalake
  • Azure SQL DW
  • Azure Analysis Service
  • Power BI Service

…og mindre løsninger baseret på samme komponenter, men med Azure SQL DB i stedet for Azure SQL DW.

Kapacity Cloud Proof of Concept

Er jeres datamængde stigende, eller oplever I, at de forretningsbehov som jeres virksomhed har, er svære at opfylde med jeres nuværende platform, så kan en cloud-tilgang være svaret.

Afhængig af jeres udfordring kan vi sætte et teknisk Proof of Concept sammen, hvor vi afprøver mulighederne i de forskellige Azure-services.

Listen ændrer sig hele tiden, men det kan f.eks. være Azure Datalake, Azure SQL DW, Azure SQL DB, Azure Analysis Services, Power BI services, Azure Data Factory og Azure AD. Vi hjælper jer også gerne med at estimere de løbende omkostninger for den type løsning, der passer til jer.

Et typisk POC forløb kunne indeholde:

  • Beskrivelse af forretningsproblem og beslutning af scope
  • Design af POC arkitektur og etablering af succeskriterier
  • Gennemførsel af POC sammen med jeres team
  • Evaluering af resultat og præsentation af beslutningsgrundlag
Kontakt os om mulighederne her

Vi dækker hele Business Analytics-paletten

Opgaverne varierer, men fokus forbliver altid, at virksomhedens data skal anvendes som et aktiv.

Kapacity har kompetencer inden for alle discipliner af Business Analytics, herunder: