Advanced Analytics

Brug dine data til at sætte fremtiden i perspektiv

Advanced Analytics er en særlig disciplin, der ved hjælp af algoritmer kan beregne sandsynligheder for ”at noget sker” og dermed hjælpe dig med at være på forkant med udviklingen af din forretning.

Advanced Analytics, Data Mining, Machine learning er alle discipliner og teknikker, som i stigende grad efterspørges af virksomheder som en del af deres Business Analytics-løsning. Når vi har data nok over tilstrækkelig lang tid, så får vi muligheden for at bruge statistiske algoritmer til at finde forklaringskraft i vores data, og med den i hånden kan vi begynde at kigge på data i et fremadrettet perspektiv. Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan forudsige forskellige udfald med en hvis sandsynlighed, og er den høj nok, giver det mening at forsøge med indsatser, som forhindrer noget, vi ikke ønsker – f.eks. at en kunde forlader os, eller foregribe noget – f.eks. reparere en maskine, før den forventes at gå i stykker.

Det er vigtigt for os, at du som kunde får hurtig værdi af dine Advanced Analytics-initiativer. Vi har derfor udviklet Kapacity Buzzard – som er et Advanced Analytics-framework. Nemt og simpelt; vi har lavet fundamentet, du kommer med dine data, og sammen finder vi frem til, hvem der er dine mest værdifulde kunder og hvem der sandsynligvis forlader dig – læs mere om Kapacity Buzzard her.

Hos Kapacity fokuserer vi især på Customer Analytics og Internet of Things-orienteret vedligeholdelsesanalyser. Du kan læse mere om disse specifikke områder, og hente inspiration til hvordan det kan hjælpe dig herunder.

Advanced Customer Analytics

Hvad dine data i virkeligheden fortæller om din kunderelation, og hvordan du kan bruge den viden til at styrke din forretning.

I en verden hvor ”disruption“ er det nye sort, og grænserne mellem de gængse industrier udviskes af nye spillere, er en ting fortsat sikkert: Kunden er i centrum og forståelsen for, hvordan den enkelte kunde vil behandles er essentiel for en virksomheds overlevelse. At give en kunde den behandling, som passer til den enkeltes kontekst giver loyalitet, og loyalitet er det bedste forsvar mod nye konkurrenter og et godt fundament for fremtidig vækst.

Som virksomhed er guleroden i øget forståelse for dine kunders adfærd, at dine ressourcer kan prioriteres bedre. Hvilken værdi vil det have for dig at vide, om din kunde bruger hele eller kun 10% af sit budget hos dig, om din kunde er en kunde i udvikling eller afvikling, og hvilke parametre er vigtigst for dig at kunne måle på i forhold til at opnå dine strategiske mål?

Data er fundamentet for at optimere relationen til dine kunder og forklaringskraft kan findes mange steder: I ordrer og betalingsmønstre i Faktureringssystemer og i alle kundens interaktionspunkter med jer i form af direkte kommunikation til et call center eller via email, reaktioner på kampagner og mere indirekte kommunikation i form af besøgsmønstre på en web sites.

Advanced Analytics anvender metoder og statistiske algoritmer til at beregne sandsynligheden for fremtidige udfald. Disse sandsynligheder kan så bruges til at igangsætte aktiviteter, så den enkelte kunde håndteres bedst muligt og så virksomheden kan bruge sine ressourcer der, hvor det gør en forskel.

Få styr på kunderejsen med Advanced Analytics

Kunderejsen, lige fra indledende kontakt, til fast samhandel, består af en masse interaktionspunkter. Hver er disse giver mulighed for indsigt, der giver mulighed for at finde de faktorer som bedst forklarer dine kunders livscyklus.

I vores erfaring er det vigtigt, at man som virksomhed gør sig klart, hvor den øgede kundeindsigt vil give størst værdi. Princippet “starter man småt, går det godt” gælder i særdeleshed for Advanced Analytics-projekter.

Derfor har vi opstillet nogle klassiske spørgsmål, som kan hjælpe dig med at bedømme, hvor din Advanced Analytics-rejse skal starte. De opstillede spørgsmål tager udgangspunkt i data, som de fleste virksomheder allerede opsamler, hvilket gør det nemt at komme igang. Senere kan data beriges med flere eksterne og interne datakilder, når forklaringsmodellerne skal udvides og gøres endnu mere præcise.

I Advanced Analytics bruger vi statistiske teknikker, mange virksomheder ikke normalt har indsigt i, men med den rigtige tilgang kan alle få indsigt i spændende datasammenhænge og uden store investeringer afprøve, hvordan den indsigt kan påvirke vores forretning.

Løsning: Target Marketing

Effekt: Vælg den rette markedsføring til det rette publikum.

Løsning: Next Best Action

Effekt: Mersalg, krydssalg, opsalg. Via relevante forslag og tilbud.

Løsning: Segmentering

Effekt: Forstå og fortolk kundesegmenter (udfra f.eks. købsadfærd og demografiske variable) og planlæg aktiviteter herudfra.

Løsning: Customer Lifetime Value

Effekt: Tilrettelæg indsatsen ift. de mest værdifulde kunder og skab forudsætningerne for den optimale kunderejse, og forstå mersalgspotentialet for hver enkelt kunde.

Løsning: Social Media Semantics

Effekt: Få et ufiltreret indblik i hvad kunderne siger om din virksomhed og reagér rettidigt.

Løsning: Customer retention.

Effekt: Med detaljeret viden om kunderne kan den rigtige indsats øge andelen af fastholdte kunder.

Løsning: Demand Forecast

Effekt: Korrekte og rettidige leverancer og reduceret working capital, også i forhold til sæsonudsving og andre udefra kommende påvirkninger.

For at et Advanced Analytics-projekt skal være en succes, er konkrete og brugbare resultater en forudsætning. Det er også vigtigt at tænke hele vejen fra dataopsamling til hvordan brugen af resultaterne skal anvendes i virksomhedens hverdag for at give værdi.

Vores erfaring er, at den bedste måde at arbejde med Advanced Analytics er at bryde processen ned i små dele. Dette sikrer, at vi hele tiden kan validere resultaterne i konteksten af jeres viden om jeres forretning og dermed sikre forståelse af, hvordan slutresultatet fremkommer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at Advanced Analytics er en iterativ proces, hvor resultaterne hele tiden kan optimeres, og det er jeres forståelse af jeres data om kunderne, som sikrer, at vi tilføjer de relevante data for at øge forklaringsgraden af analyserne.

Hvordan kommer I igang?

1: Definere et forretningsspørgsmål
2: Afdække datalandskabet
3: Bygge de første modeller
4: Operationalisere resultatet

Vi kan hjælpe jer med alle skridt på rejsen i et POC forløb på 5-20 dage afhængig af behov og kompleksitet.

Hvis I senere vil gå videre fra POC’en til fuld anvendelse af Advanced Customer Analytics kan vores Buzzard framework hjælpe jer til at få resultaterne gjort produktionsklare og tilbage i organisationen hvor de kan gøre en forskel.

Infografik: Kom godt fra start med Advanced Analytics

Kapacity Buzzard Framework

Advanced Customer Analytics er nemt med Kapacity Buzzard Framework

Kan man på en nem og overskuelig måde få statistiske forklaringsmodeller gjort til noget, som alle virksomheder kan bruge til at forudsige Customer Churn med? Kan man pakke forløbet og teknologien, så den enkelte virksomhed kan komme med udtræk fra sin kunders historik og få hjælp til at se churn mønstre og bruge det til at forudsige, hvilke kunder som måske forlader dem?

Ja det kan man!

Med Kapacity Buzzard Framework får du en hurtig vej til at få svar på: Hvilke kunder er du i fare for at miste? – og hvordan kan du forhindre det? Hvordan prioriterer du dine ressource for at få størst muligt gevinst ud af aktiviteter for at holde på dine kunder?

Kapacity Buzzard er vores erfaringer med Advanced Customer Analytics pakket til en færdig model og udbudt som en abonnementsbaseret service. Du behøver ikke opbygge kompetencen til at bygge modellerne, men kan i stedet bruge tiden på at arbejde med resultaterne.

Læs mere om Kapacity Buzzard her

Mere Business Analytics

Kapacity har kompetencer inden for alle discipliner af Business Analytics, herunder: